POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 24 maart 2010

Cordon sanitaire gebroken in Roeselare

Het is voorwaar niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat het cordon sanitaire tegen onze partij, het Vlaams Belang, gebroken wordt. U zal zich herinneren dat een aantal, zich progressieve noemende politieke figuren het cordon sanitaire wilden gebruiken om het zogenaamd racistisch Vlaams Blok buiten het bestuur te houden, op nationaal en lokaal vlak. De burgerlijke Vlaamse partijen lieten zich gewillig voor die kar spannen en hielden op die manier een werkbare rechtse meerderheid af.
Ondertussen werd het cordon sanitaire ook meer en meer gebruikt om een lastige partij op het communautaire vlak van de macht te houden: op die manier zorgde Franstalig België ervoor dat het één miljoen Vlamingen politiek gewoon uitschakelde.Het zal dan ook niet verbazen dat het cordon sanitaire, dat voor heel wat antidemocratische gevolgen zorgde, vanuit de meest verscheiden ideologische hoeken op de korrel werd genomen. Maar links en Franstalig België hadden al vlug door dat dit cordon hen heel wat voordelen opbracht. Een bepaalde pers wakkerde het zogenaamde antifascistische vuur nog wat aan. Het cordon sanitaire bleef overeind, tot meerdere eer en glorie van het Belgische Vaderland. Tot meerdere eer en glorie van links, dat in Vlaanderen electoraal nog amper 20% van de stemmen achter zich kreeg.Lokaal slaagden verschillende Vlaams Belangers er ondertussen wel in om het cordon te doen sneuvelen. De kruik gaat namelijk zolang te water tot ze barst. Men kan niet blijven volhouden dat het Vlaams Belang slechts uit een bende criminelen bestaat, en gemeenteraad na gemeenteraad moeten vaststellen dat onze voorstellen doordacht, terzake en efficiënt zijn. Zo ook in de gemeenteraad van 22 maart 2010 in Roeselare. Het College van Burgemeester en Schepenen stelde namelijk een wijziging in het huurcontract van muziekinstrumenten door de Stedelijke Academie voor. Eén van de wijzigingen bestaat hierin dat de ouders voortaan een verzekeringspremie betalen aan de Stedelijke Academie, die alle gehuurde instrumenten in een collectief geheel verzekert. Wij amendeerden en stelden voor dat alle ouders automatisch ook in het bezit zouden worden gesteld van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis. Wij kregen de volledige gemeenteraad achter ons amendement.Gaan wij nu – omdat het breken van het cordon ons gelukt is – onze opstelling in de gemeenteraad veranderen? Geen sprake van, natuurlijk. Zoals ik ook al heb opgemerkt: de fractie van het Vlaams Belang zit niet in de gemeenteraad om vriendjes van iedereen te worden, onze fractie zit er om een politieke visie te verdedigen. Dat zullen wij dus blijven doen. Op een verstandige, harde, maar ook correcte en stijlvolle manier.

Geen opmerkingen: