POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 2 maart 2010

Gebrekkig Brussels onderwijs als oorzaak van geweld?

Mogen wij inzake de recente zware gewelddadige feiten in onze hoofdstad even wijzen op een interessant, provocerend én stimulerend artikel in Trends? In de editie van 11 februari 2010 werd het Brussels onderwijs als een zware factor van het falende integratiebeleid genoemd, en werd er opgeroepen om de politieke moed te hebben om er een nultolerantie in te voeren.
Immers, “veel van de Brusselse problemen zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot een slecht functionerend onderwijssysteem. In de scholen van het Franse gemeenschapsonderwijs of in de Brusselse gemeentescholen is het geen uitzondering dat op een doordeweekse dag 20 tot 30% van de leerlingen afwezig is”. Wij hebben het hier al eerder vernoemd: ruim 600 leerlingen in het Brusselse zijn dit schooljaar nog niet eens op school verschenen. “Grotendeels gaat het hier om allochtonen. Er wordt amper tegen opgetreden en dit lakse beleid verklaart dan ook waarom zovele allochtone minderjarige boefjes in de zware criminaliteit terechtkomen”.Er is meer aan de hand, weet Trends: “De jongerenwerkloosheid (in Brussel) loopt op tot meer dan 30%. Arbeidsmarktdeskundigen zijn het erover eens dat niet discriminatie de hoofdoorzaak is van de hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen, wel een gebrek aan talenkennis en een te lage of onvoldoende scholing”.Iedereen roept om concrete sancties. Ik meen dat het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, bij de eerste was om daadwerkelijk sancties te eisen, maar het doet deugd te zien dat ook in deze materie ons gelijk stilaan wordt erkend: “Het is immers zo dat de ouders va n jongeren die structureel spijbelen, niet van plan zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze laten alles op hun beloop. De enige oplossing bestaat er dan ook in om het kindergeld af te nemen van spijbelende schoolplichtigen”.Als het ‘maatschappelijk middenveld’ van al deze zaken overtuigd is, waarom verandert er dan niets concreet? De journalist van Trends wijst op de verpletterende verantwoordelijkheid van de progressieve partijen. De systeempartijen hebben een compleet mislukt integratiebeleid in handen. “Zelfs sp.a en Groen! hebben de jongste dagen afstand genomen van hun multiculturele idylle (…) De multiculturele heilsleer die onderschreven werd door academici, bobo’s en welzijnswerkers heeft niemand een dienst bewezen”. Alleen spijtig dat de auteur Open VLD en CD&V weigert te noemen als de ‘nuttige waterdragers’, zoals ze dat zijn in zoveel dossiers! De conclusie: “Het probleem in Brussel blijft echter de machtige PS die om electorale redenen de verziekte situatie in stand wil houden”.

Geen opmerkingen: