POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 18 november 2008

Stop het gedoogbeleid

De hypocrisie ten top ! Jarenlang een drugsgedoogbeleid promoten en verdedigen en nu tot de conclusie moeten komen dat het niet alleen niet heeft gewerkt, maar dat juist door dat beleid de zware, georganiseerde criminaliteit en plus jarenlang vrije baan werd gegeven, dat is zo ongeveer wat criminoloog Brice De Ruyver, in een vroeger leven raadgever van premier Verhofstadt, is overkomen.

De conclusies van een rapport in opdracht van de Europese regio Maas-Rijn konden moeilijk nog harder klinken: Het Nederlandse drugsbeleid is volledig ontspoord. De teelt van cannabis voor de fameuze coffeeshops zit in handen van criminele organisaties, die door een gebrek aan samenwerking van politie en justitie vrij spel hebben (verslag in De Standaard, 15.11.2008).

Zo stelden de onderzoekers Fijnaut en De Ruyver vast: “Een aantal coffeeshops is uitgegroeid tot verbinding par excellence tussen de gewone gebruiker en de zware (georganiseerde) criminaliteit (…) Gebruikers kunnen er via de voordeur een kleine hoeveelheid cannabis halen, maar niemand let op de achterdeur. Wie bevoorraadt de coffeeshops? Die vraag heeft men nooit willen beantwoorden en nu is de situatie onbeheersbaar”.

Als enige heeft het Vlaams Belang steeds en overal het gedoogbeleid van Nederland, dat later ook het beleid werd in België afgekeurd. Zo stelden wij in een veiligheidsbrochure: “In een poging om zich populair te maken bij jongeren, voerde de eerste regering Verhofstadt bij wet een toelating in voor het gebruik van zogenaamde softdrugs. In de praktijk was het drugbeleid van Verhofstadt trouwens een voortzetting van het gedoogbeleid en de “alles kan, alles mag”-mentaliteit van de opeenvolgende CVP-regeringen.

Nu zit men dus in Nederland en in België met de gebakken peren. Zal men het eindelijk aandurven om ons programma uit te voeren? Zal men het aandurven om het eigen failliet toe te geven? Het Nederlandse christen-democratische CDA maakt er in elk geval géén problemen van om het complete Nederlandse gedoogbeleid ter discussie te stellen. Wie volgt in België?