POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 20 november 2008

België kost minder dan Vlaanderen?

Oud-Kamervoorzitter Herman De Croo, belgicist en royalist, probeert met een pamflet de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte onderuit te halen. Want, is zijn centrale stelling, “de boedelscheiding kost miljarden”. De splitsing van België in twee deelstaten veroorzaakt een jarenlange chaos, zal miljarden euro’s kosten en niemand wordt er beter van”. De televisie-uitzending Bye Bye Belgium is blijkbaar uitgewerkt, en de belgicisten moeten met iets nieuws op de proppen komen.

Want, zeg nu zelf, de argumenten van De Croo snijden wel hout natuurlijk. Betekent de splitsing van België chaos? We leven al 18 maanden met z’n allen in de meest geordende staat van de wereld, mijnheer De Croo, uw eerste argument gaat dus op. Het opdoeken van België zal miljarden euro’s kosten? Niemand betwijfelt dat een boedelscheiding geld zal kosten, ook het Vlaams Belang is aan het rekenen geslagen. België kost de hardwerkende Vlamingen natuurlijk géén geld! Je zou je op de duur gaan afvragen waarheen al dat belastinggeld dan wel verdwijnt?

“Hou België maar, dat is goedkoper”, aldus Herman De Croo. Wie alvast wel beter is geworden van België, dat is het de koninklijke familie. Die kreeg er dit jaar zomaar – dankzij een indexsysteem dat voor de rest voor geen enkele burger geldt – 6% loonopslag bij. Excuses: deze familie krijgt geen loon, maar dotaties. Royale dotaties trouwens, nu al goed voor ruim 13 miljoen euro. En niet alleen de koning, maar ook zijn kinderen. En vergeten we alsjeblieft niet dit bedrag van 13 miljoen te verhogen met allerlei ‘verborgen’ uitkeringen, zoals vergoedingen voor reizen, verwarming, veiligheid, herstellingskosten aan bepaalde gebouwen, enzovoort.

Ondertussen zijn de vele verontwaardigde lezersbrieven in de Nederlandstalige kranten zelfs tot in Laken gelezen, want de stelende eksters van Laken zullen zich waarschijnlijk moeten tevreden stellen met ‘maar’ een loonopslag van 300.000 euro. Een peulschil dus. En inderdaad, mijnheer De Croo, hou België maar.