POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 21 november 2008

Frank crimineel?

De groot-inquisiteur van het politiek correcte establishment en – niet toevallig – journalist bij De Morgen, T. C., moet het voorzeker uitgejubeld hebben: oud-VB-voorzitter en Europees parlementair Frank Vanhecke is zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt, en dit voor een niet door hem geschreven artikel in een plaatselijk VB-krantje. Hierin werden islamieten ten onrechte met de vinger gewezen voor vernielingen op een kerkhof, iets waarvoor Frank zich nadien ook heeft verontschuldigd. Hij was met andere woorden enkel de verantwoordelijke uitgever, de schrijver zélf van het artikel is trouwens gekend.

Tot daar niets aan de hand? De verontschuldigingen waren niet voldoende voor de politiek correcte scherpschutters, en Frank moest hangen. Ondanks een krachtig pleidooi van oud-EU-perschef Guido Naets, die de andere Europese parlementairen bezwoer niet mee te stappen in dit politiek proces, is er toch een massale politieke afrekening gevolgd. Hoewel er toch veel waren zoals Frieda Brepoels (N-VA), die weliswaar afstand namen van onze partij maar tezelfdertijd krachtig stelden dat “politieke processen niet in een democratie thuishoren” (Gazet van Antwerpen, 19.11.2008).

Het is duidelijk dat de Belgische politieke bovenlaag een nieuwe aanslag op de vrije meningsuiting heeft gepleegd. Als zelfs Europese topparlementairen als de Duitse christendemocraat Klaus-Heiner Lehne over de opheffing van Frank Vanhecke zegt: “De heer Vanhecke heeft wellicht naar Belgisch recht een volledige verweermogelijkheid”, dan weten we het wel ongeveer. Het wettelijk kader werd hier even ‘creatief op zijn Belgisch’ gebruikt om een politieke lynchpartij te organiseren. Dit is een zeer kwalijke evolutie in een rechtsstaat. De democratie is opnieuw een stuk armer.

Helemaal te gek voor woorden is de commentaar van een andere zogenaamde kwaliteitskrant, De Standaard. Daar heet het dat het Vlaams Belang van Vanhecke een martelaar maakt(19.11.2008). Men heeft er in een bepaalde pers toch wel het handje van weg om de zaken gewoonweg om te draaien. Niet de partij maakt van Vanhecke een martelaar, maar het gerecht doet dat. Het gerecht dat zogezegd een politiek neutrale opstelling moet aanhouden. We weten ondertussen allemaal beter.