POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 22 augustus 2008

De onderschatte drugsproblematiek

Als enige politieke partij in dit land heeft het Vlaams Belang – en vroeger het Vlaams Blok - altijd zeer resoluut gepleit voor een algeheel en radicaal verbod van drugs, zowel hard- als softdrugs, en voor het handhaven van een efficiënt en doortastend optreden van zowel politie als gerecht. Dit werd ons niet in dank afgenomen, integendeel. Zowat de volledige mediawereld maakte zich graag plezant over onze ‘reactionaire’, ‘ouderwetse’ manier van omgaan met drugs. Voor ons inderdaad geen gedoogbeleid, geen uitzonderingen voor deze of gene maatschappelijk zwakkere groep. Drugs zijn een echte plaag en moeten op die manier ook worden behandeld. Drugs maken heel veel jongeren kapot en verdienen dus prioritaire overheidsaandacht.

Als we bepaalde dramatische persberichten lezen, dan lijkt het wel of de werkelijkheid ons op dit vlak steeds vaker gelijk geeft en dat het alleen nog wachten is tot de Belgische overheid haar fouten van het verleden corrigeert (en haar gedoogbeleid, dat er mede onder invloed van de CD&V is gekomen, terugschroeft bijvoorbeeld). Enkele dagen geleden maakte de Algemene Inspectie, de toezichthouder op de federale en de lokale politie, haar jaarverslag 2007 bekend. En zie: er wordt aan de alarmbel getrokken omdat steeds meer politiemensen – en dan in de eerste plaats jonge politiemensen – onder invloed van drugs geraken. Diezelfde politie die moet instaan voor het vatten van handelaars, heeft intern steeds vaker te kampen met drugsproblemen.

Er is erger: “De 24-jarige man die vorige vrijdag in Oostende een 17-jarige man met een skateboard een schedelbreuk sloeg, was op het ogenblik van de feiten onder invloed van alcohol en drugs. Dat blijkt uit een toxicologisch onderzoek dat bij het gerechtelijk dossier gevoegd is”, aldus een bericht in Het Laatste Nieuws (20.08.2008). In het uitgaanscentrum van Oostende tieren drugs en geweld welig, de lokale overheid knijpt er meer dan één oog dicht (om geen problemen uit te lokken?), waardoor de plaag zich verder uitbreidt. De lokale politiemensen staan meestal machteloos, want weten zich niet gesteund door de justitiële en politieke overheid.

Extreem zinloos geweld wordt steeds vaker in verband gebracht met drugs en drank. Koppel daaraan een procentueel hoog aantal allochtonen in de buurt (Tsjetsjenen bijvoorbeeld in Oostende) en je hebt een gevaarlijke cocktail. Dringend tijd dus om op te treden, als men niet wil dat steeds meer centra van onze grote steden (’s nachts) worden herschapen in onleefbare en gevaarlijke plaatsen.

Geen opmerkingen: