POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 14 augustus 2008

Het Vlaams spagaat van Jean-Marie Dedecker

Eigenlijk zou Jean-Marie Dedecker graag tot het clubje Vlaamse rebellen behoren, die het juk van het verstikkende Belgisch staatsapparaat willen afschudden en de Belgische vleespotten met steeds meer kracht afwijzen. Tezelfdertijd wil hij zich echter opwerpen als waardig alternatief voor de Belgische politiek die er niets van bakt. Hij wil graag overkomen als de ‘wijze staatsman’ die de rotte Belgische boel wel eens zal uitkuisen. Jean-Marie wil er graag ‘bijhoren’ en maakt zich danig kwaad als het Belgisch hof ‘vergeet’ hem uit te nodigen.

Jean-Marie Dedecker maakt regelmatig zijn opwachting in de Franstalige media. Niet zelden brengt de voormalige judocoach aan de overzijde van de taalgrens een ietwat andere politieke boodschap dan in Vlaanderen, bijvoorbeeld inzake Vlaamse zelfstandigheid en de Belgische monarchie. In een interview dat Le Soir gisteren publiceerde, laat Dedecker zijn licht schijnen op Brussel-Halle-Vilvoorde. Hoewel de splitsing van dat kiesarrondissement perfect in overeenstemming zou zijn met de Grondwet, denkt Dedecker luidop na over “compensaties” voor de Franstaligen. “Met 50.000 kiezers levert Halle-Vilvoorde de MR twee zetels op. Bij een splitsing moet er een compensatie gevonden worden voor Reynders,” aldus Dedecker.

De persdienst van het Vlaams Belang reageerde gisteren onmiddellijk op haar webstek. “Dat Didier Reynders “gecompenseerd” zou moeten worden voor de volstrekt legitieme splitsing van B-H-V, is te gek voor woorden. Wie denkt dat het Franstalige verzet tegen de splitsing alleen maar gaat over de verdediging van de Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel, dwaalt. De Franstalige politici weigeren de kieskring te splitsen omdat ze, wanneer Vlaanderen voor onafhankelijkheid zou kiezen, hun aanspraak op delen van ons grondgebied willen verzilveren. In een interview met De Standaard (31 mei) liet PS-politica Laurette Onkelinx daarover in haar kaarten kijken: ‘Brussel-Halle-Vilvoorde gaat over: hebben Wallonië en Brussel al dan niet een aparte toekomst? BHV gaat natuurlijk ook over de verdediging van de Franstaligen die in de Rand leven, maar dat is niet de kern van de discussie. (…) Wij willen niet dat de Franstaligen in Brussel en Wallonië gescheiden worden.’”

Suggereert Jean-Marie Dedecker dat wij onze gegarandeerde vertegenwoordiging in Brussel maar moeten opgeven? Kan dezelfde politicus dan misschien eens aangeven welke argumenten hij nog heeft om de door de Franstaligen gewenste ‘corridor’ af te wijzen? Welke argumenten heeft hij dan nog als de Franstaligen op basis van demografische gegevens de aanhechting van een groot stuk van Vlaams-Brabant bij Brussel te eisen? Overdreven? Misschien, maar het is in elk geval zijn argument om de Vlaamse gegarandeerde vertegenwoordiging in Brussel in twijfel te trekken en op de helling te zetten.

Als dit géén politieke uitschuiver was van Jean-Marie, dan zijn we benieuwd wat dit wel was…

Geen opmerkingen: