POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 15 april 2013

Vervijfvoudiging aantal Roemeense artsen


Volgens cijfers uit de medische wereld zou de medische immigratie sinds 2004 verdubbeld. Ik wou van de minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), weten of er ook cijfergegevens bekend zijn voor de jongste 5 jaar.
Uit haar gegevens blijkt dat het aantal artsen met een buitenlandse nationaliteit tussen 2007 en eind 2010 met 50% is gestegen (van 2.401 naar 3.652), en het aantal verpleegkundigen met een buitenlandse nationaliteit met 81% in dezelfde periode (van 1.633 naar 2.959). Het aandeel van de artsen met een vreemde nationaliteit steeg in die periode van 4,7 naar bijna 8% op het totaal aantal ingeschreven artsen.
Opvallend zijn de cijfers vooral als de verschillende nationaliteiten worden geanalyseerd. Zo steeg het aantal artsen in België met de Franse nationaliteit tussen 2007 en 2011 met 42%, die met de Nederlandse nationaliteit met 31%. Maar vooral de stijging van het aantal Roemeense artsen valt sterk op: een vervijfvoudiging op 5 jaar tijd. Van 120 in 2007 naar 665 in 2011. Ook valt de sterke stijging op van het aantal Griekse artsen: van 95 in 2007 naar 204 in 2011 (maal 2,14).
Een min of meer identiek beeld bij de verpleegkundigen met een vreemde nationaliteit. Het aantal Franse verpleegkundigen steeg met 40%, het aantal verpleegkundigen met een Nederlands paspoort steeg met 26%. Het aantal verpleegkundigen met de Roemeense nationaliteit steeg van 111 naar 497 (bijna een vervijfvoudiging). Opvallend bij de verpleegkundigen zijn de relatieve nieuwkomers: in 2007 waren er 17 Congolese verpleegkundigen, einde 2011 waren dat er al 85. In 2007 waren er 6 Libanese verpleegkundigen, nu al 108, en het aantal verpleegkundigen met een Poolse identiteitskaart steeg in 2007 van 11 naar 127 in 2011 (méér dan een vertienvoudiging). 

Geen opmerkingen: