POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 april 2013

België loonkost- en belastingkampioenUiteindelijk begint zelfs de pers ermee te lachen – wat moet je anders? Het Nieuwsblad bijvoorbeeld: “Mochten de federale ministers aan nieuwe of hogere belastingen denken: het jongste OESO-rapport stelt opnieuw dat België belastingkampioen bij uitstek is”.
België kent een globale belastingdruk van maar liefst 56% en dit voor een alleenstaande werknemer zonder kinderen. België loopt ruim voorop op Frankrijk, dat een belastingdruk kent van ongeveer 50%, gevolgd door Duitsland met een druk van 49,7. Het gemiddelde van alle OESO-landen bedraagt 35,6% (Het Nieuwsblad van 27.03.2013).
Ook in de bevolkingscategorieën mét kinderen scoren we ver boven het OESO-gemiddelde.
En wat de loonkost betreft: alleen in Zweden ligt de loonkost nog hoger dan in België.  En volgens het Duits statistisch instituut stijgt de uurloonkost in België ook sneller dan in de rest van de Europese Unie.   

Geen opmerkingen: