POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 16 april 2013

SP.A nu plots toch voor de hoofddoek – uit electorale redenen?


Geruime tijd geleden werd in het federaal parlement een wetsvoorstel bijna kamerbreed goedgekeurd: het ging om het hoofddoekenverbod. Alle partijen, van links tot rechts, konden zich vinden in het verbod, waardoor de (religieuze) neutraliteit van de openbare ruimte kon worden gewaarborgd, en de scheiding tussen godsdienst en overheid nog eens werd benadrukt. Alleen Groen! vond het nodig om zich te onthouden.
SP.A kon zich heel goed vinden in de scheiding van kerk en staat – ze stond trouwens aan de oorsprong, aan de wieg van deze scheiding, samen met de liberalen. Het katholieke België van de 19de eeuw werd mede onder politieke druk van die twee politieke families geseculariseerd.  Zo liet Patrick Janssens zich als volgt uit: “Ondanks mijn begrip lijkt het me niet gepast om hoofddoeken (of andere religieuze of politieke symbolen) te laten dragen bij de uitoefening van publieke functies, die de neutraliteit van de overheid moeten uitstralen (politie, loketbedienden)…”.
SP.a heeft het geweer van schouder veranderd en nog geen klein beetje. Een bocht van 180°, die volgens een commentator van De Standaard alles te maken heeft met de verkiezingen van 2014. SP.A heeft ter linkerzijde heel wat concurrentie: er is Groen! Maar bijzonder korzelig is SP.A geworden van de PVDA, “die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen met succes tegen de allochtone kiezer aanschurkte”.
Doet mij allemaal een beetje denkt aan de befaamde uitlating, dat als het volk de verkeerde politieke keuzes maakt (bijvoorbeeld door niet voor SP.A te kiezen) dat je dan gewoon van volk verandert. Kies je een ander volk en ga door! Dat is wat de SP.A zinnens is te doen. Een verpletterende verantwoordelijkheid, als u het mij vraagt, zeker omdat de gevolgen van hun strategische keuze nog niet te overzien zijn.     

Geen opmerkingen: