POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 29 april 2013

Steeds meer beschadigingen aan voertuigen


De overheid slaagt er duidelijk niet in om de kleine criminaliteit, of wat daarvoor door gaat, in te dammen, dat is de conclusie die ik trek uit cijfergegevens die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), mocht ontvangen. De cijfers hadden betrekking op beschadigingen en vernielingen van personenauto’s,  bussen en vrachtwagens.
Van 144 beschadigingen of vernielingen per  dag in 2008 is men in 20211 gekomen op 151. Van 52.778 geregistreerde feiten in 2008 dus naar 55.154 gevallen in 2011, een stijging van 5%.  Het aantal brandstichtingen en vernieling door ontploffing steeg in de betrokken jaren met 30%, ‘gewone’ daden van vandalisme  of beschadiging stegen met 4%.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekende in 2008 verantwoordelijk voor 15% van de overlast, in 2011 was dit aantal lichtjes gedaald tot 14%. Het Vlaams Gewest is ‘goed’ voor ongeveer 49%, en het Waals Gewest voor 37%. Afgetoetst op de grootte van de bevolking noteren we een graad van 0,43 voor het Vlaams Gewest, 0,57 voor het Waals Gewest, en 0,68 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ik vroeg ook naar de nationaliteit van de daders. Het aantal vreemdelingen dat verantwoordelijk is voor de feiten, steeg in het Vlaams Gewest van 10% naar 11,3, in het Waals Gewest van 10 naar 12,5%, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25% naar 33%.
De top 10 van meest betrokken steden wordt getrokken door Brussel met ongeveer 5.000 feiten op jaarbasis, al is er de jongste jaren wel sprake van een matiging. Opmerkelijk is de stijging van het aantal gevallen in Antwerpen (een stijging van 17% op 4 jaar tijd),  Luik (een stijging van 12%), en Gent (een stijging van 10%). 

Geen opmerkingen: