POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 23 april 2013

Criminaliteit van allochtonen in Zwitserland blijft stijgen


Uit cijfergegevens van het Zwiterse Bundesamt für Statistik (BFS) blijkt dat het aantal diefstallen in Zwitserland in het jaar 2012 sterk is gestegen – het zou gaan om een stijging van 11% , een plus van 24.276 strafbare daden.
De stijging komt overeen met de stijging van het aantal verdachten uit “niet vaste woonbevolking”. Vooral het aantal van de verdachten uit asielcentra (een stijging van 38,7%, een verhoging van 1.638 verdachten) en uit de bevolking zonder vaste woonplaats (een verhoging van 13,9%).
Het betreft vooral winkeldiefstallen bij asielzoekers of bewoners van asielcentra. Komen de cijfers u bekend voor? België lijkt helemaal dezelfde weg op te gaan. 

Geen opmerkingen: