POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 24 april 2013

Steeds meer fysiek geweld tegen politie in ganse land


Uit persberichten zou men kunnen afleiden dat het aantal daden van zwaar fysiek geweld tegen politieagenten, van slagen en verwondingen, vooral een probleem is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit cijfergegevens die ik mocht ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), blijkt nochtans dat de stijging van het geweld in alle gewesten merkbaar is, en dat het aantal slagen en verwondingen tegen politieagenten het meest voorkomt in het Vlaams Gewest.
Uit de cijfers van slagen en verwondingen tegen agenten en officieren en tegen beroepen van algemeen belang blijkt vooreerst dat er tussen 2008 en 2012 opnieuw een gemiddelde stijging van ongeveer 10% wordt waargenomen.  Van 980 daden van slagen en verwondingen tegen politiemensen in 2008 naar 1.040 in  2011 – van 19 daden per week naar 20 per week dus.
 Opmerkelijk is verder dat het aantal politieagenten en officieren in het Vlaams Gewest in verhouding méér het slachtoffer worden van slagen en verwondingen dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 654 daden in 2011, wat een aandeel is van bijna 63%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dreef haar aandeel in de slagen en verwondingen van politiemensen op van 18,8% in 2008 naar bijna 20% in 2011. Een lichte stijging dus.
Volgens mij wordt er veel te weinig ingezet op effectieve bestraffing van de daders en worden politiemensen in hun werkveld veel te weinig ondersteund.  Daardoor worden ze gemakkelijk het slachtoffer van allerlei vormen van agressie. Nochtans is niets zo fataal voor een veiligheidsbeleid als het ondermijnen van de motivatie van de vrouwen en mannen die instaan voor het dagdagelijks veiligheidsbeleid. 

Geen opmerkingen: