POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 18 oktober 2011

Een Copernicaanse omwenteling? Een Copernicaanse nachtmerrie!

Politicoloog Bart Maddens is scherp in De Morgen (11.10.2011), want deze staatshervorming – of wat daar moet voor doorgaan – dreigt zeer funeste gevolgen voor Vlaanderen en zijn toekomst te hebben. Een partijtje paniekvoetbal van Maddens? Ik denk het niet. Laten wij even zijn redenering analyseren.

Het zeer slechte nieuws is dat de aangekondigde communautaire revolutie haaks staat op wat wij, Vlaamsgezinden, steeds hebben nagestreefde. Er komen namelijk drie evenwaardige gewesten, waarvan er twee front zullen vormen tegen Vlaanderen.

“In de 5 Vlaamse resoluties (en dus ook in het Vlaams regeerakkoord) wordt ondubbelzinnig gepleit voor een versterking van de tweeledigheid. In de eerste resolutie lezen we: ‘Het federale staatsmodel dient gebaseerd te zijn op een fundamentele tweeledigheid op basis van twee deelstaten, met daarnaast Brussel en de Duitstalige Gemeenschap met een specifiek statuut’. De 3de resolutie, over Brussel, is zo mogelijk nog duidelijker: ‘De twee deelstaten moeten in hun gezamenlijke hoofdstad volwaardig kunnen participeren in het beleid waarvan het belang het stedelijke niveau overstijgt”.

Deze Vlaamse beleidsnota wordt hier dus duidelijk en helemaal verlaten voor een Belgisch beleid van 3 gewesten. Het Brussels Gewest wordt de grote overwinnaar: het krijgt constitutieve autonomie en wordt bevoegd voor gemeenschapsbevoegdheden als kinderbijslagen, beroepsopleiding en toerisme. Wellicht volgen nog bevoegdheden op vlak van gezondheids-, ouderen en gehandicaptenzorg naar het Brussels Gewest. De bevoegdheden van de Vlaamse deelstaat worden in Brussel afgebouwd. Maar de Vlamingen mogen wel de boel blijven betalen – en nog meer dan vroeger trouwens: minsten 600 miljoen euro extra.

Ik moet dan ook de cynische eindbemerking van wetenschapper Maddens onderschrijven: “Ongetwijfeld zal de Vlaamse regering die nieuwe constellatie met uitzinnige vreugde begroeten”. Hallo, N-VA, zijn jullie nog bij de les?

Geen opmerkingen: