POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 30 mei 2011

Wie niet horen (en luisteren) wil, moet voelen...

Wij van het Vlaams Belang Roeselare hebben met tevredenheid kennis genomen van de beslissing van de vrederechter waarbij ongeveer 300 foutparkeerders vrijuit gaan. De rechter is duidelijk: nv Parkeren heeft inbreuk gepleegd op de privacy bij het opvragen van de gegevens, een zaak waar wij al jaren mee bezig zijn.
Onze fractie is tevreden, omdat wij bij monde van raadsleden Herman De Reuse en Peter Logghe, steevast in de gemeenteraden en in commissievergaderingen gewezen hebben op het niet correct verloop. Voor mij liggen teksten van tussenkomsten in de gemeenteraden van maart en april 2010, waarbij ik bijvoorbeeld het feit op de korrel nam dat de nv Parkeren blijkbaar geen machtiging had om privégegevens op te vragen. Ook collega Herman De Reuse stelde zich vragen bij het juridische kracht van boetes die in deze periode werden uitgeschreven.
Ik besloot de tussenkomst in april met de mededeling dat noch Herman De Reuse noch ikzelf onze boete van begin april zouden betalen. In dezelfde gemeenteraad legden wij het schepencollege de vraag voor om met de nv Parkeren contact op te nemen om de boetes uitgeschreven in de termijn waar geen machtiging was gevraagd, te schrappen.
Zoals steeds werden onze vragen en opmerkingen weggelachen als ‘niet ernstig’, niet ter zake doend, plat populistisch en wat weet ik nog meer. Als we het vonnis van de vrederechter aandachtig lezen, dan wordt de argumentatie, die wij in de gemeenteraad steeds hebben aangehouden, over de volle lijn gevolgd.
Ook vorig jaar hebben wij het gemeentebestuur aangeraden om niet in te schrijven op de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Ook dan heeft het gemeentebestuur onze argumenten en stellingen weggelachen. Wie niet horen wil, moet voelen natuurlijk. De slimme jongens zijn die gemeentebesturen die niet hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging, dat is nu ondertussen duidelijk. Alleen spijtig dus voor de Roeselaarse belastingbetaler dat zijn of haar gemeentebestuur niet naar de redelijke argumenten van het Vlaams Belang wil luisteren.

Met bijzondere groeten,
Peter Logghe
Fractievoorzitter Vlaams Belang en Volksvertegenwoordiger
Filip Deforche
Afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid
Herman De Reuse
Ere Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid

Geen opmerkingen: