POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 6 mei 2011

Migratie blijft zeer belangrijk maatschappelijk thema

Het Vlaams Belang, toendertijd Vlaams Blok, was – zeker in Vlaanderen – een van de eerste partijen om te wijzen om het nieuwe, maatschappij-ontwrichtende thema van de massale migratie van niet-Europeanen naar Europa. Steeds meer blijkt dat dat thema ook nu nog, en zeker voor jaren, het belangrijke thema blijft: waar wil Europa, waar wil deze Europese beschaving naar toe? Zeker nu steeds meer staatsleiders het eigenlijke failliet van de multiculturele maatschappij hebben uitgesproken… Sindsdien is het wachten op een nieuw begin, op een nieuwe start.
Dat het thema van de migratie een belangrijk thema blijft, blijkt natuurlijk uit allerlei indicaties die we de jongste dagen binnen krijgen. Zo was er de mededeling dat Duitsland in de komende maanden, jaren minstens 800.000 Oost-Europeanen verwacht. Vanaf 1 mei hebben Oost-Europese arbeiders geen speciale vergunningen meer nodig om in Duitsland te gaan werken. Nadat jaren geleden ook al honderdduizenden Polen naar Ierland en Groot-Brittannië – mét een belangrijke arbeidskrapte tot gevolg in eigen, Poolse vaderland, waarna een arbeidsmigratie op gang kwam vanuit Oekraïne – trokken, komt er nu wellicht een nieuwe arbeidsmigratie op gang.
Maar ook de onrust in Noord-Afrika zorgt voor steeds zorgwekkender berichten, zonder dat hierop een efficiënt Europees antwoord op volgt. Terwijl officiële cijfers het hebben over enkele tienduizenden Libiërs die het vaderland zijn ontvlucht, hebben internationale hulporganisaties het over minstens enkele honderdduizenden Libiërs. Die trekken dus niet richting Centraal-Afrika, zoveel is duidelijk.
Identiteit, bescherming en instandhouden van identiteit, behoud van de democratie (want een min of meer homogene gemeenschap waarin min of meer dezelfde waarden en ideeën worden gedeeld, is de basis van elke democratie): alles hangt met alles aaneen. Overleeft Europa de storm?

Geen opmerkingen: