POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 26 mei 2011

Vlaams Gewest goed voor 77% van Belgische uitvoer

In antwoord op mijn schriftelijke vraag naar de evolutie van het aandeel van Vlaanderen en Wallonië in de Belgische export, verstrekte de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heel wat cijfergegevens.
Opmerkelijk blijven de sterke regionale verschillen, dit ondanks alle Vlaamse en Europese transfers naar het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En al neemt het aandeel van de Waalse export in het totaal van de Belgische export lichtjes toe – van 16,5% in 2002 naar 20,3% in 2009 – dan nog blijft Wallonië sterk achterna hinken.
De evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wekt bezorgdheid in overheidskringen, zo blijkt uit de uitleg van minister Van Quickenborne . De uitvoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt continu af vanaf 2005, en blijft alarmerend laag.
Met een bevolkingsaandeel van ongeveer 60% van de bevolking was het Vlaamse Gewest in 2002 goed voor 79,3% van de totale Belgische export. De Vlaamse export werd weliswaar ernstig aangetast door de economisch-financiële crisis, zodat het aandeel terugviel op een aandeel van 77,3% in de totaliteit van de Belgische export.
Merkwaardig zijn ook de verschillen in de favoriete exportbestemmingen van de gewesten. Zo merk ik op dat het aandeel van Azië in de totaliteit van de Vlaamse export goed is voor 11,2%, terwijl dat in het Waalse Gewest slechts 5% bedraagt.

Geen opmerkingen: