POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 4 mei 2011

Elk jaar 11 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië

De studiedienst van het Vlaams Belang berekende jaren geleden de transfers van Vlaanderen naar Franstalig België op ongeveer 12 miljard euro. Men lachte de cijfers weg. Ondertussen hebben sommige studiediensten van banken, de denkgroep In de Warande, en een rits Vlaamse verenigingen ook cijferwerk aan het papier toevertrouwd, en allemaal kwamen ze in de buurt van hetzelfde bedrag, ergens tussen 10 en 12 miljard euro. Geen énkele staat kent zo’n financiële solidariteit, zelfs West-Duitsers betalen niet zoveel voor voormalige Oost-Duitse regio’s, die gebukt gingen (en soms nog gaan) onder een halve eeuw communisme. “Men” bleef de cijfers weglachen…de Vlaamse Beweging, u weet wel.
Uit cijfers van Vives, de denktank voor regionale economie aan de KULeuven, komt nu echter tot een cijfer dat dicht in de buurt ligt. Het Laatste Nieuws geeft als commentaar: “Dat bedrag is het dubbele van wat lang werd gedacht”.
Tot hier toe pakte Vives uit met een onderzoek naar de werkelijke transfers tussen Vlaanderen en Franstalig België, waarbij men zich baseerde op de staatsboekhouding. Zo kwam men tot een cijfer van 5,7 miljard.
Het verschil met vroeger zit hem in het meerekenen van de staatsschuld. En zoals men weet, is die enorm groot in België. Welnu, op de staatsschuld betalen we natuurlijk lasten. In totaal zo’n 12,3 miljard euro. “En wat blijkt: in verhouding tot wat de Vlamingen aan de federale staat afdragen, betalen ze 5,7 miljard euro meer om die lasten te financieren. Wallonië lijdt dus minder onder de staatsschuld” (HLN, 28.04.2011).
Samengevat komt het er op neer dat Vlaanderen voor 30%, Brussel voor 10% en Wallonië voor 60% verantwoordelijk waren voor de opbouw van de schuld, terwijl het Belgisch primair saldo voornamelijk gerealiseerd werd door Vlaanderen en in mindere mate door Brussel. Ondanks het feit dat Wallonië aan de basis lag van meer dan de helft van de schuld, zijn het de andere gewesten die er voor opdraaien. In 2001 raamden we de transfer via de intresten op de schuld op 4,72 miljard euro voor het jaar 1999. Inclusief de overige welvaartsoverdrachten liep de totale transfer in 1999 op tot 11,2 miljard euro. In 2003 steeg de interregionale geldstroom tot 12,68 miljard.
Het Vlaams Belang stelt vast dat de onderzoekers van Vives nu tot een zelfde besluit komen. Sedert de jaren ’80 verschijnen geregeld studies over de transfers, waarbij de meesten geen rekening houden met de transfer in de intrestlasten op de schuld. In dit geval bedraagt de transfer ergens tussen de 3,4 en 6,6 miljard. Indien de transfer via de rente op de schuld wordt bijgeteld, loopt het bedrag op tot 10 à 12 miljard euro per jaar, of dubbel tot bijna drie keer de ‘traditionele berekening’.
Leg de verdeling van de staatsschuld op de onderhandelingstafel! En maak een einde aan de georganiseerde diefstal van Vlaamse welvaart. Meer dan 2000 euro per Vlaming en per jaar verdwijnt in de bodemloze putten van België…

Geen opmerkingen: