POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 27 mei 2011

Wat kost ons de financiële crisis in Griekenland?

De collega’s Claeys en Vanhecke van het Europees parlement – samen met hun medewerkers – zorgden met hun berekeningen toch wel voor enig vuurwerk: Uit hun becijferingen bleek namelijk dat de Vlamingen zowat de grootste nettobetalers van Europa zijn geworden en dat zij ook voor een groot deel zullen opdraaien voor de nieuwste financiële crisis, die van Griekenland.

Uit hun persmededeling: “In 2010 werd een eerste tijdelijke redding uitgevoerd van de euro in Griekenland: het land kreeg een zogenaamde 'lening' van 110 miljard euro, 30 miljard van het IMF en 80 miljard van de eurolanden waaronder België. Tot en met januari 2011 betaalde België daarvan 3,6%. Of er ooit iets zal worden terugbetaald valt nog af te wachten. Met die verdeelsleutel ziet het totale pakket van 80 miljard euro er zo uit:

land Bedrag in mln euro voor Griekenland percentage Aantal inwoners Bedrag per inwoner Rangschikking
Luxemburg 240 0,3 502.000 478 1
Nederland 4.800 6 16.578.000 289 2
Finland 1.520 1,9 5.351.000 284 3
Oostenrijk 2.320 2,9 8.375.000 277 4
Duitsland 22.640 28,3 81.800.000 276 5
België 2.880 3,6 10.827.000 266 6
Frankrijk 16.960 21,2 64.714.000 262 7
Ierland 1.120 1,4 4.456.000 251 8
Italië 14.960 18,7 60.340.000 247,9 9
Spanje 9.920 12,4 45.989.000 215,7 10
Cyprus 160 0,2 798.000 200,5 11
Portugal 2.080 2,6 10.638.000 195,5 12
Malta 80 0,1 413.000 193 13
Slovenië 320 0,4 2.047.000 156,3 14
Totaal 80.000

De redding van Griekenland is dus een peperdure zaak, die een doorsnee gezin van vier personen in België al meer dan 1000 euro heeft gekost.

Het plaatje wordt echter nog krasser als we rekening houden met het feit, dat het federale geld voor deze operatie vooral door Vlaanderen wordt opgehoest.
Volgens de recente VIVES-studie wordt de 'federale pot' gevuld met 10,27% bijdragen uit het Brussels Gewest; 60,61% uit het Vlaamse gewest; 29,12% uit het Waalse gewest. Als we op die manier de opsplitsing maken van de bijdrage van België over Vlaanderen en Wallonië, waarbij Brussel zowel inzake bijdrage als inwoners bij Vlaanderen wordt geteld, dan komen we op dit resultaat:

De Vlaming schuift op van positie 6 naar positie 4, met een bedrag van 278 euro, en een totaal bedrag in miljoen euro voor Griekenland van 2.041,3. Wallonië bijvoorbeeld duikt op op plaats 10, met een bedrag van gemiddeld 239,7 euro per inwoner.

Een Vlaming betaalt dus méér dan een Duitser voor de redding van Griekenland en betaalt 40 euro meer dan een Waal.

Voor een Vlaming komt er dus bovenop de meer dan 2000 euro die hij per jaar aan Wallonië betaalt nu ook een Europese transfer van bijna 1000 euro per jaar: 278 euro aan Griekenland, 286 euro jaarlijks aan de EU, en wellicht minstens 250 euro voor de redding van de euro in Ierland en in Portugal.

De Vlaming is vandaag dus een melkkoe geworden voor Wallonië, de Europese Unie en de zwakke broertjes van de eurozone. En dit is nog maar het begin, want de eurozone zinkt verder... Een dergelijke opstapeling van transfers leidt tot een verarming van de Vlaamse bevolking die onhoudbaar wordt.

Een uittreding uit de eurozone van landen die door volgehouden wanbeleid de euro in gevaar brengen mag geen taboe meer zijn. Bovendien rijst de vraag of het ook voor Griekenland niet beter is op eigen tempo en met een eigen munt - gesteund via de klassieke Europese solidariteitsfondsen - hervormingen door te voeren, dan een ingrijpend en snel hervormingsprogramma te ondergaan dat weinig of geen kans van slagen heeft”.

Geen opmerkingen: