POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 25 mei 2011

Sterke stijging gebruik gegevens databank

Al jaren bestaat er op Europees vlak het Eurodacsysteem, een digitale databank van vingerafdrukken van asielzoekers en immigranten. De Dienst Vreemdelingenzaken en andere binnenlandse diensten kunnen deze databank consulteren.
Ik wilde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, Melchior Wathelet (cdH) weten hoeveel keer de Belgische diensten – en vooral dan de Dienst Vreemdelingenzaken – deze databank consulteerde. Uit cijfergegevens die werden vrijgegeven, blijkt dat de Europese gegevensbank in 2009 zo’n 19.781 Belgische bezoeken kreeg, een stijging van 53% ten opzichte van 2005.
De databank verzamelt gegevens in 3 categoriën, categorie 1 bevat de gegevens van gewone asielzoekers, categorie 2 slaat de illegale grensoverschrijdingen op, en categorie 3 heeft het over illegalen die aanwezig zijn op het grondgebied. Het is vooral in deze laatste categorie dat het aantal consultaties exponentieel is toegenomen. 326 consultaties in deze categorie in 2005, en 3.299 consultaties in 2009, een vertienvoudiging.
Er is dus wel degelijk een gigantisch probleem wat betreft illegalen die op ons grondgebied verblijven.

Geen opmerkingen: