POLITIEKE COLUMN:

Wegens beƫindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 7 juli 2009

OPEN BRIEF AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ROESELARE

Vlaams Belang eist bijkomende veiligheidsmaatregelen in de parken en op de pleintjes!


Het is niet de eerste keer dat het Vlaams Belang aan de alarmbel trekt inzake drugs in Roeselare. Wij slaan al heel lang op dezelfde nagel omdat de problematiek voor ons te belangrijk is en onze kinderen en kleinkinderen beter verdienen. Want blijkens allerlei informatie (websteks, kringen rond jeugd) blijft Roeselare blijkbaar aantrekkelijk als drugscentrum. Er moet actie ondernomen, zeker met het oog op een rustig en veilig verloop van de zomervakantie.

Uit informatie die ons werd doorgespeeld, bleek dat het speelpleintje in de Kanunnik Duboisstraat bijvoorbeeld gebruikt werd om drugs te gebruiken. Het kleine parkje heeft onder meer een draaimolentje, en daaronder kon raadslid Peter Logghe (Vlaams Belang) op maandag 6 juli inderdaad een 10-tal lege drugscapsules terugvinden, en zelfs een gebruikte drugsnaald. Zonder veel te moeten zoeken. Open en bloot. Als je weet hoe graag kinderen op een draaimolentje zitten, besef je als ouder (of als grootouder) het gevaar waaraan deze kleine kinderen blootgesteld worden.

Dit zijn geen alleenstaande feiten. Enkele maanden geleden trof raadslid Filip Deforche al heel wat gebruikte drugsspuiten en –naalden aan in het Sint-Sebastiaanspark. Wie zijn oor te luisteren legt, zal het ondertussen ook weten: drugshandelaars vinden elkaar in het Sint-Sebastiaanspark (er wordt zelfs verteld dat het park mooi in 2 etnische helften is verdeeld: aan de ene kant de Tsjetsjenen, aan de andere kant de Marokkanen) of steeds vaker in de kerkhoven van onze stad.

Het is onaanvaardbaar dat openbare speelpleintjes tijdens de zomermaanden (als kinderen verondersteld worden buiten te kunnen spelen, met vriendjes en in het parkje) niet beter beveiligd worden. Het Vlaams Belang dringt daarom aan bij het College van Burgemeester en Schepenen dat de wijkagent tijdens de zomermaanden minstens elke dag zijn ronde doet op de speelpleintjes in de wijken zodat in elk geval de veiligheid van onze spelende kinderen beter kan worden gegarandeerd. Waarom wordt er in de zomermaanden niet meer langs en in parkjes en speelpleintjes gepatrouilleerd? Is dit teveel gevraagd?