POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 9 juli 2009

Chassez le naturel, il revient au galop

Het is algemeen bekend, maar ik herhaal het graag om er het absurde van aan te tonen : België is een taboeland. Taboes die alles te maken hebben met de pogingen om het ‘multicultureel’ karakter van België te behouden en dus de vele financiële en andere belangen van zovele groepen veilig te stellen.

Zo bestaat er een taboe op etnisch nationalisme. Etnisch nationalisme is verkeerd, houdt de politiek correcte topklasse van dit land ons voor. Etnisch nationalisme is verkeerd omdat het leidt tot burgeroorlog, onderdrukking. De druk vanuit dit politiek correcte wereldje is zo groot dat zelfs een Vlaams-nationale partij als N-VA een term als etnisch nationalisme niet durft te gebruiken en zich dus liever ‘civiel nationalistisch’ noemt.

Nochtans, ‘chassez le naturel, il revient au galop’, zegt de Fransman. Etnisch nationalisme is niet altijd fout. Zelfs in België kan etnisch nationalisme plots wel als het gaat om stemmen van allochtone bevolkingsgroepen. Plots leidt etnisch nationalisme niet meer tot burgeroorlog, tot onderdrukking, tot enggeestigheid. Zo verklaart een zekere Mehmet Koksal in La Libre Belgique (05.07.2009) naar aanleiding van de jongste verkiezingen in juni 2009: “Wat werkt in Brussel, is het communautarisme.” Er is zelfs een verschillende benadering van de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap, aldus dezelfde Koksal: “Wat de Turkse kandidaten betreft: u kan progressief of moslim zijn, wat u ook wilt, maar weet dat men niet voor u stemt als u geen Turk bent (…) Wat de Marokkaanse kandidaten betreft, moeten ze in elk geval ten gronde de belangen van Marokko verdedigen. Zo had men bij de MR bijvoorbeeld een plaatselijke bediende van de Marokkaanse ambassade in Brussel op hun lijst gezet”.

Ondertussen werden verkiezingsberichten in het Turks naar mogelijke kiezers gestuurd. Kandidaten van verschillende politieke kleur, maar van dezelfde etnische achtergrond – mag ik het woord wel nog gebruiken, dames en heren van het CGKR? – stuurden gezamenlijke berichten naar hun etnische gemeenschap.

Maar inderdaad, alleen het etnisch nationalisme van het Vlaams Belang is een vies ding. Niet omwille van het etnisch nationalisme, maar omdat het Vlaams Belang een bedreiging is voor het Belgisch profitariaat.