POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 februari 2008

te veel criminele vreemdelingen

Stilaan sijpelt het besef door dat ongeveer alle Europese landen een ernstig veiligheidsprobleem kennen. Jeugdcriminaliteit en volwassen criminaliteit, maar met een onevenredig groot aandeel van allochtonen. Enerzijds door het lakse veiligheidsbeleid, zwaar beïnvloed door allerlei progressieve permissieve denkbeelden, en anderzijds door de open-grenspolitiek, de massale migratie naar Europa en de globalisering zijn grote delen van Europese steden in de ban van de zware criminaliteit.

Probeer er als gewone politieman maar iets aan te doen. Men moet tezelfdertijd nog aardig oppassen voor uitspraken die zogezegd politiek niet correct zijn, want dan gaan de linkse poppetjes aan het dansen. Zo stelde Herman Reusch, een bekend én geacht procureur in Berlijn, onlangs dat volgens berekeningen van het gerecht niet minder dan 80% van de zware criminelen in zijn stad van niet-Duitse origine was. Niet alleen kreeg hij van zijn overste verbod om deel te nemen aan een televisiedebat over dit heikele thema, zoals collega Dirk De Smedt onlangs meldde (Vlaams Belang Magazine, februari 2008), maar hem wacht ook nog een strafrechterlijke vervolging, aldus sommige Duitse kranten.

Op een moment dus dat in gans Duitsland, en bij uitbreiding in geheel Europa, het debat woedt op welke manier men de jeugdcriminaliteit kan indijken, wordt in Duitsland de man die op dat vlak juist aantoonbare successen kon voorleggen, politiek en carrièrematig afgemaakt. Procureur Reusch had zich namelijk gespecialiseerd in jeugdcriminaliteit en zijn dienst gold als een van de meest efficiënte in gans Duitsland. Reusch had een eigen techniek ontwikkeld, de zogenaamde dadergeoriënteerde strafvervolging, waardoor criminele jongeren (en andere) steeds voor dezelfde strafrechter kwamen, zodat die uiteindelijk het dossier door en door kende.

Volgens onze berichten zou de overste van Reusch, SPD-politica Gisela von der Aue, zijn val hebben geëist. Reusch sprak open en eerlijk over zijn bevindingen en ging ondermeer ook voor de conservatieve C.S.U. spreken. Zo had hij ook zijn deelname aan een televisiedebat toegezegd, maar de S.P.D.-politica stak hier een stokje voor: Reusch mocht niet gaan, terwijl von der Aue in datzelfde debat de ambtenaar afmaakte. Reusch reageerde ontgoocheld, en stelde bitter dat er nu maar heel weinig tijd rest vooraleer delen van de grote Duitse steden gewoon ‘opgegeven’ gebied zullen worden, waar politie en justitie niets meer te zoeken hebben en autochtone Duitsers al helemaal niets meer.

Is de toestand bij ons zoveel beter? Is de toestand geruststellender in en rond Parijs? Hoe explosief is de toestand in grote Italiaanse steden, in Groot-Brittannië?

Geen opmerkingen: