POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 11 februari 2008

De Sharia invoeren?

Marx parafraserend, vrezen we al geruime tijd dat de Europese culturele en politieke elite zelf het touw zal aanmaken, waarmee de militante islam uiteindelijk Europa zal ophangen. In dit verband is het hoofddoekendebat dat burgemeester Janssens (SP.A) en het Vlaams Belang op gang trokken (onder andere in Antwerpen, Gent, Lier, en nu al in een resem Limburgse gemeenten) veel meer dan louter een symbooldossier.

Voor professor Kerkelijk Recht en mediaster Rik Torfs is het allemaal redelijk simpel: Je moet iedereen “vrij laten om te tonen waarvoor hij staat” (Het Laatste Nieuws, 31.01.2008). Waartoe dit cultuurrelativisme in Europa bijna onvermijdelijk zal op uitdraaien, werd onlangs in het BBC-News (07.02.2008) pijnlijk duidelijk, waar men de aartsbisschop van Canterbury, dr. Williams, ten tonele voerde die meende dat “de acceptatie van sommige aspecten van de Shariawetten in Groot-Brittannië onvermijdelijk wordt”. Als reden wordt de slechtst mogelijke reden opgesomd: “Groot-Brittannië moet het feit accepteren dat sommigen van zijn burgers geen relationele band hebben met het Britse rechtssysteem”, aldus de hooggeleerde priester en “dat men de door de Sharia-wetten te aanvaarden als wettelijk systeem, de sociale cohesie opnieuw zou kunnen versterken”. Dit is toch abdicatie over de gehele lijn!

Het gevaar van zo’n voorstellen zit hem in het feit dat sommigen autochtonen er een bepaalde logica in zien: voor zover onze fundamentele rechten niet worden geschonden, redeneren sommige progressieve geesten, maakt het toch niet uit of die arme moslims naar ons recht dan wel naar de Sharia-wetten worden beoordeeld. Probleem is echter dat als je de deur openzet voor sommige Sharia-wetten, je geen enkele garantie meer kunt inbouwen dat ook andere, ‘minder evidente’ Sharia-wetten kunnen worden tegengehouden. Of dat je aan de Somalische gemeenschap in Groot-Brittannië of bij ons kan verbieden dat zij hun eigen rechtssysteem zouden toepassen (met executies in bepaalde gevallen). BBC titelt terecht: “Naar het einde van het ene rechtssysteem voor allen?”.

Dat deze op het eerste gezicht ‘onschuldige’ voorstellen desastreuze gevolgen hebben voor onze Europese beschaving, laat zich raden. Stel dat je de toepassing van (sommige) Sharia-wetten als alternatief voor ons rechtssysteem zou accepteren, welk rechtssysteem heeft dan voorrang bij botsende belangen? Hoe vermijd je dat de Sharia uiteindelijk de bovenhand krijgt en onze rechtstraditie volledig onderuit haalt? Dit is dus geen theoretische discussie, maar een discussie met zeer vérdragende gevolgen!

Geen opmerkingen: