POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 12 februari 2008

En wij maar betalen...

Voor sommige oudere en al dan niet rijkelijk gesubsidieerde leden van het zichzelf benoemde intellectuele toplaagje van deze totaal kunstmatige staat speelt de koning een zeer belangrijke rol in het politieke en maatschappelijke leven in dit land. Niet alleen is hij een gezellige prater, een bon vivant en een Bourgondiër – wat natuurlijk zéér goed overeenkomt met het karakter van de gemiddelde Vlaming, wat had je gedacht – maar daarnaast zorgt hij ervoor dat het land bijeengehouden wordt. Hij zou dus méér doen dan alleen maar ministeriële besluiten ondertekenen, hij is de kleefstof van België. En zie, hij zingt zelfs de Vlaamse Leeuw mee…

Hoe ‘gemoedelijk’ en hoe ‘vriendelijk’ deze vorst wel is, en hoevéél hij eigenlijk wel bijdraagt in de vooruitgang van de Vlamingen, bleek uit een recente bijdrage in De Standaard (11.02.2008). Niet alleen kreeg de koning totaal geen greep op de gebeurtenissen naar aanleiding van de recente politieke crisis, hij (of zijn raadgever) slaagde er trouwens ettelijke keren in de bal totaal verkeerd te slaan. Als de koning tussenkwam, was het alleen in het belang van de kroon en van het Belgische establishment. “Zo bepleitte Albert structureel de invoering van een federale kieskring. Voor de koning was dat een uitgelezen manier om de Belgische cohesie in stand te houden”.

Of de vorst dan geen interesse heeft voor de concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven? Hierover lezen we totaal niets, alleen wel dat de koning in gesprekken met onder andere senaatsvoorzitter De Decker liet verstaan dat de oorzaak van de crisis te vinden was in “een staatsgevaarlijke organisatie als N-VA”. Als die brave man in die termen denkt over de kartelpartner van CD&V, hoe moet hij dan wel denken over onze partij?

De kans dat er trouwens door dit kartel enig weerwerk tegen het koninklijk gestamel wordt geboden, is bijzonder klein, kan men lezen in een interview van de CD&V-jongerenvoorzitter in De Morgen (11.02.2008). Men verneemt er dat de oude CVP helemaal terug is: “Voor je het weet, zit de CD&V weer in de 20ste eeuw. Schouppe is niet de jongste en doet allerlei beloften aan het ACW. We mogen niet de indruk wekken dat we terugkeren naar het Ancien Régime”. En over N-VA: “N-VA zal alles aanvaarden wat geen achteruitgang betekent in de zin van herfederaliseringen”. Van een grote staatshervorming gesproken.

Ondertussen, en om te besluiten, beste lezer: voor dit koninklijk circus betalen onze burgers zo’n 13 miljoen euro. Jààrlijks.

Geen opmerkingen: