POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 20 februari 2008

btw-controles op nieuwbouw: Alléén Vlaanderen betaalt!

Hoe meer cijfers men onder ogen krijgt, hoe duidelijker het plaatje wordt. België legt rechtsregels op, die in Vlaanderen correct worden opgevolgd, en waar Wallonië een veel “laksere perceptie” bij heeft. De boetes die de Vlamingen correct en op tijd betalen, spijzen de Belgische vleespotten, waarvan het Franstalig gedeelte van dit land dan maar gretig van meeprofiteert. Dit systeem wordt – in tegenstelling tot alle sussende woorden van het establishment – niet afgebouwd, wel integendeel.

Zo stelde ik de minister van Financiën de vraag naar de regionale spreiding van het aantal BTW-controles op nieuwbouw, het aantal controles die uiteindelijk inkomsten genereerden en de opbrengsten van deze boetes. Om toch maar vooral geen momentopname te krijgen, vroeg ik de cijfers van 2005, 2006 en 2007. Houdt u vast, daar gaan we:

Totaal aantal controles op de bouwwaarde, cijfers meegedeeld door FOD Financiën:

Aantal controles
- in 2004 in gans België: 16.679, waarvan 12.825 of 76% in Vlaanderen
- in 2005: 16.665, waarvan 13.213 of 79% in Vlaanderen
- in 2006: 16.370, waarvan 11.961 of 73% in Vlaanderen

Het aantal productieve controles (controles die inkomsten voor de staatskas genereren dus):
- in 2004: 3.514 in gans België, waarvan 3.166 of 90% in Vlaanderen
- in 2005: 2.953 in België, waarvan 2.677 of 90% in Vlaanderen
- in 2006: 2.604 in België, waarvan 2.330 of 89% in Vlaanderen

Wat de BTW-opbrengsten en de boetes betreft, gaan de cijfers in dezelfde lijn: Vlaanderen betaalt niet minder dan 90% van de boetes, Vlaanderen betaalt met andere woorden 10 maal zoveel als het Waalse Gewest bijvoorbeeld. En omdat het een totaal onwetenschappelijke bewering is te stellen dat Vlamingen massaal meer bouwovertredingen plegen dan de Franstaligen, is er dus maar één verklaring: het gaat om twee totaal verschillende invullingen van het begrip “controle” en “strafvervolging – sanctionering”.

Vraag ik nu om de controle in Vlaanderen lakser te maken? Neen, natuurlijk niet. Ik stel alleen vast dat Vlamingen en Franstaligen ook het begrip “BTW-controle van bouwmisdrijven” een geheel eigen invulling geven. Waarom wordt het rechtsapparaat dat het vervolgingsbeleid vorm geeft, dan ook maar niet gesplitst? Als men het niet wil splitsen, dan moet men minstens de lat voor iedereen even hoog hangen. Of even laag.

Geen opmerkingen: