POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 25 februari 2008

Regie der Gebouwen - alleen in bestuursfuncties al 150 jobs aan Vlamingen onthouden.

Volgens sommige media moet men werkelijk een slecht karakter hebben om te blijven volhouden dat Vlaanderen nog steeds op allerlei vlakken achtergesteld wordt. Nochtans blijkt bij elke confrontatie met de correcte cijfers dat die achterstelling nog steeds een feit is. De vraag zou ik daarom graag richting pers omkeren: Waarom wil de pers dit niet zien? Waarom leest men zo weinig over de voortdurende achterstelling?

Neem nu de Regie der Gebouwen en de taalkaders van de hogere functies in deze staatsinstelling. Ze kan gerust model staan voor de zovele andere staatsinstellingen, waar Vlamingen alléén al op basis van hun demografische meerderheid (60%) , recht zou hebben op enkele honderden bijkomende jobs.

Misschien even concreet worden? In de Regie der Gebouw heeft men vastbenoemden in het hoofdbestuur en vastbenoemden in de buitendienst. Daarnaast zijn er contractuelen in het hoofdbestuur en contractuelen in buitendienst. Vier categorieën dus, en overal stellen we vrij flagrante discriminaties vast.

De vastbenoemden in het hoofdbestuur van de Regie der Gebouwen. In 2005 vond men er 53% van de Nederlandstalige taalrol, dit cijfer zakt in 2007 naar 52,5%. Het aantal Franstaligen stijgt er naar 47,5%. Bij het aantal contractuelen in het hoofdbestuur loopt het helemaal de spuitgaten uit. In 2005 vond men er 89 Nederlandstaligen en 85 Franstaligen. In 2007 maken de Nederlandstaligen zelfs niet eens de helft van het hoofdbestuur uit.

Bij de buitendiensten is de toestand erger, omdat die personeelsleden niet onder de toepassing van het koninklijk besluit tot vastlegging van de taalkaders bij de Regie der Gebouwen vallen. Bij de buitendiensten liggen de verhoudingen tussen Nederlandstalige en Franstalige vastbenoemden 50-50 wat ook al een gestage achteruitgang is tegenover enkele jaren geleden. Ook bij de contractuelen in de buitendienst gaan we er in enkele jaren tijd op achteruit: van 54% naar 50%.

Conclusie: de achteruitstelling blijft niet alleen duren, maar Vlaanderen gaat er in Belgisch staatsverband opnieuw op achteruit. Alleen al in de Regie der Gebouwen missen we op een totaal van 1433 functies minstens 150 Nederlandstaligen. Dit is België anno 2008.

Geen opmerkingen: