POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 21 februari 2008

Dit houdt de mensen natuurlijk niet bezig...

De Belgisch-politieke reactionaire krachten, verenigd in allerlei lobby’s, vakbonden, ziekenfondsen, progressieve en andere multiculturele clubjes, blijven de bekende mantra afdreunen dat geen mens wakker ligt van het gekissebis tussen Vlamingen en Franstaligen. Géén mens! De mensen liggen natuurlijk wel wakker van de wezenlijke dinges des levens: de opwarming van de aarde bijvoorbeeld, de mobiliteit bijvoorbeeld. U kent deze afgezaagde stelling maar al te goed.

De resultaten van een opiniepeiling die het weekblad Knack (20.02.2008) organiseerde en publiceerde, zijn in dit verband een opsteker van formaat. Een riem onder het hart van zovele Vlaamse veldwerkers, die dag na dag, tegenslag na tegenslag, en belediging na belediging toch koppig doorgaan om de Vlaamse publieke opinie te overtuigen van de noodzaak van Vlaamse staatsvorming. Uit deze opiniepeiling blijkt dat de ondervraagde Vlamingen in 28% van de gevallen aangeven dat de staatshervorming voor hen de belangrijkste problematiek is. Vergrijzing van de arbeidsmarkt is voor 23% van de ondervraagden het belangrijkste probleem – waarmee we absoluut niet willen zeggen dat vergrijzing Europa niet voor enorme uitdagingen zet.

Wie nu denkt dat de ‘wijze’ politici met de vragen en de wensen van hun Vlaamse kiezers, is er aan voor de moeite. Zo schrijft Rik Van Cauwelaert, hoofdredacteur van hetzelfde weekblad, over de zogenaamde communautaire onderhandelingen: “De Belgisch federale staat is stilaan een fictie, in stand gehouden door en voor de nieuwe politieke klasse. Die heeft de federale staat nodig om haar status, carrière en inkomsten te behouden”.

Moeten we nog iets ‘Vlaams’ verwachten? Neen, zegt Van Cauwelaert heel duidelijk: “Terwijl Dehaene en zijn raad van wijzen de baan vrijmaken voor de doorstart van deze of van een nieuwe coalitie, houdt het zogenaamde Octopusoverleg de schijn hoog dat er ook op het parlementaire niveau wordt nagedacht over de nieuwe staatsinrichting”. Niets dus, en al zeker geen vette vis!

Geen opmerkingen: