POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 februari 2008

Etnische spanningen in een multiculturele vereniging?

Wat één van de steunpilaren van de Belgische zogenaamde multiculturele samenleving had kunnen worden, de moslimexecutieve, moet er noodgedwongen het bijltje bij neerleggen. Omwille van oplopende etnische spanningen, zo melden bepaalde media.

Enkele jaren geleden werd bij gebrek aan een duidelijke hiërarchie binnen de islamitische gemeenschappen een overkoepelende moslimexecutieve opgericht, een vereniging die dus zowel het aanspreekpunt van de moslims in België als van de overheid zou zijn. De laatste 2 jaar echter baadde deze executieve in een schandaalsfeer. Zo was er sprake van het doorsluizen van verenigingsgeld naar de terrorist Trabelsi. De huidige Franstalige ondervoorzitter van de moslimexecutieve, van Marokkaanse afkomst, bevindt zich al geruime tijd in de gevangenis, op verdenking van schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen. Er is een schuldenput van meer dan 200.000 euro (gemeenschapsgeld voor de duidelijkheid).

Dit zou een gewoon verhaal van misbruik van gemeenschapsgelden kunnen zijn, ware het niet dat er ook etnische, ja, zelfs communautaire trekjes aan vastzitten. Immers, als we De Standaard (25.02.2008) mogen geloven, pleit de ontslagnemende voorzitter, een Turk, voor een aparte vertegenwoordiging van Turken en Marokkanen. “Wij als Turkse moslims dulden de sabotagepogingen van de Marokkaanse gemeenschap niet langer (…) Eén vertegenwoordigend orgaan komt niet tegemoet aan die diversiteit”. En plus gaat het om Nederlandssprekende Turken tegenover Franssprekende Marokkanen. Een andere Turkse hoogwaardigheidsbekleder heeft het dan weer over “structuren die niet werken” (Franstalige editie van Metro, 25.02.2008).

De jongste poging van enkele dagen geleden om een 10-tal nieuwe leden te verkiezen, draaide op niets uit. De moslimexecutieve besliste om de stekker uit het stopcontact te halen en in vereffening te gaan. De evolutie van deze moslimexecutieve staat ironisch genoeg symbool voor de stand van zaken in België. Wordt het trouwens algemeen in België niet stilaan tijd om in vereffening te gaan? Ook in de n.v. België werkt er omzeggens niets meer, dat is toch voor iedereen duidelijk?

Geen opmerkingen: