POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 8 november 2011

Wordt brandverzekering straks duurder?


Zelfs parlementsleden beschikken niet over een glazen bol, maar er zijn een aantal aanwijzingen dat de brandverzekering in de komende jaren wellicht duurder zal worden. Er is natuurlijk eerst en vooral de wil van de (opeenvolgende) regering (en) om het rampenfonds zoveel mogelijk overbodig te maken en vooral het gebruik ervan drastisch te beperken. Eén van de mogelijkheden daartoe zou er kunnen in bestaan dat men de brandverzekering verplicht maakt én dat men de basisbrandverzekering verplicht uitrust met een aantal bijkomende waarborgen, zodat het Rampenfonds een stille dood kan sterven, of zich kan beperken tussen te komen in een minimaal aantal gevallen. Het Rampenfonds is een ramp op zich – maar dat weet natuurlijk elke burger die in het verleden een beroep moest doen op dit fonds…
Er is meer. Het lijkt er wel op dat de winstcijfers die de brandverzekeraars jaar na jaar voorleggen, toch wel aan enige druk blootgesteld zijn.  In de verzekeringen hanteert men een verhouding S/P om te kijken naar de rendabiliteit van bepaalde producten.  S/P betekent dat men de betaalde schadevergoedingen uitzet tegenover de verdiende premies.  En de verhouding evolueert negatief in de afgelopen jaren. Zo bedroeg de verhouding S/P voor wat betreft particuliere woonsten van 46,55% in 2005 naar 49,17% in 2009, wat betekent dat de winst dus onder druk komt en dat er voor bepaalde brandverzekeraars niets anders zal op zitten dan de premies verhogen. Wat betreft de ondernemingen is de evolutie nog scherper: in 2005 bedroeg de verhouding S/P 53,82%, in 2009 was die verhouding opgelopen tot 67,40%.
De overkoepelende verzekeringsonderneming Assuralia heeft de afgelopen maanden al meegedeeld dat de schadelast van de verzekeraars sterk is opgelopen door de zware stormen in 2007 en 2009, en door de overstromingen in 2010. De premies ging de afgelopen periode al met ongeveer 8% omhoog, en een verdere verhoging is dus niet uit te sluiten, wel integendeel. 

Geen opmerkingen: