POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 10 november 2011

Forse groei hypothecaire kredieten en aangroei achterstallen


Op mijn schriftelijke vraag naar de evolutie van het aantal hypothecaire kredieten en de evolutie van de achterstallen van betalingen, antwoordde minister van Financiën, Didier Reynders, met een pak cijfergegevens. Zo blijkt uit de cijfers dat het aantal nieuwe hypothecaire kredieten op 4 jaar tijd, van 2007 tot 2010, met 33% gestegen is: van 263.250 naar 350.398. De stijging is nog meer spectaculair als men ook 2011 meerekent. Ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2009 werden er in de eerste 8 maanden van 2011 bijna 34% meer hypothecaire kredieten afgesloten, ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2010 bedraagt de stijging 19%.
Uit de cijfers die de minister bezorgde, blijkt tevens dat de stijging van de kredieten nagenoeg volledig te wijten is aan de leningen die aangegaan werden voor de aankoop en/of verbouwing van een bestaande woning: alles samen werden er 207.000 van deze kredieten verleend in 2010, tegenover slechts 158.000 in 2006. De rest zijn financieringen van nieuwbouwwoningen.
Ik wilde verder ook weten of de burgers een groter bedrag lenen dan vroeger. De minister antwoordde dat aangezien de prijzen van residentieel vastgoed sterker stegen dan het gemiddelde bedrag van de kredieten, de geleende som (de verhouding tussen het kredietbedrag en de prijs van de woning) recent een duidelijk neerwaartse trend vertoont. De burgers lenen in verhouding dus minder, terwijl ze in absolute bedragen wel méér geld opnemen.
Tenslotte wou ik weten of het aantal wanbetalingen toeneemt. Uit het antwoord van minister Reynders valt in elk geval af te lezen dat het aantal uitstaande wanbetalingen fors is toegenomen, van 24.364 openstaande wanbetalingen voor hypothecair krediet in 2007 tot 28.185 eind augustus 2011. Het positieve nieuws is wel dat het aantal nieuwe wanbetalingen afneemt: van 9.775 in 2009 tot 8.668 eind augustus 2011.

Geen opmerkingen: