POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 16 december 2010

Zwitsers pakken het anders aan….

Justitie in België geraakt maar niet uit het slop. De migratieproblematiek wordt meegesleurd in het Belgisch immobilisme, en ondertussen zullen de burgers de brokken lijmen, en de boel betalen. Tenslotte wordt in onze maag gespietst – door een wetenschapper nota bene – dat de criminaliteit sociaal-economisch van oorsprong is, en dat er geen (GEEN) relatie bestaat tussen etnische achtergrond en zwaar crimineel gedrag.
De Zwitsers, altijd al een zeer nuchter volkje, hebben een andere kijk op de zaak. De criminaliteit van buitenlanders werd in Zwitserland zeer gedetailleerd in kaart gebracht. Elke tweede veroordeelde dader van strafbare daden is in de alpenrepubliek een buitenlander. Dat geldt vooral – dat wijzen de cijfers uit – voor zware lichamelijke agressie en misdaden. Bij dodelijke incidenten bedraagt het aandeel van veroordeelde buitenlanders zelfs 59%, bij verkrachtingen 69% en bij zware lichamelijke letsels 54%. Bij jonge daders liggen de percentages zelfs nog een stuk hoger.De SVP – de rechtse Zwitserse Volkspartij – wilde middels een referendum van deze criminele buitenlanders af. In dit referendum legde ze de Zwitserse burgers de vraag voor of ze wilden dat bijvoorbeeld bij zware lichamelijke agressie buitenlandse daders automatisch naar hun thuisland worden teruggestuurd. Een meerderheid van de Zwitsers die aan het referendum deelnamen, sprak zich uit voor toepassing van dit voorstel. Ook een meerderheid van de kantons sprak zich uit voor een wetswijziging in deze zin.Opvallend, maar niet verwonderlijk voor wie de pers in gans Europa al een tijdje volgt: de breuk tussen de burgers en de media, de breuk dus tussen de publieke media en mening van het publiek. Slechts hier en daar een witte raaf, zoals het Zwitserse Weltwoche, kon sympathie opbrengen voor het initiatief van de rechtse partij. Alle andere, liberale en linkse kranten, hakten onverbiddelijk op het voorstel in.Het echte werk moet nu nog beginnen natuurlijk: de wetswijziging moet nu in het parlement worden besproken en gestemd. Links, dat zich als steeds een goede verliezer toont, heeft al aangekondigd dat het massaal amendementen zal indienen. Het is uitkijken hoe dit verhaal verder afloopt. Belangrijkste boodschap is wel dat onze voorstellen wel degelijk “basisdemocratisch” gedragen worden. Andere boodschap: van deze “basisdemocratie” kunnen wij in België maar dromen.Tenslotte heeft Toni Brunner, de voorzitter van de SVP, nieuwe voorstellen aangekondigd die bij weigering door het parlement rechtstreeks aan de kiezer zullen worden voorgelegd: Zo wil de SVP illegalen effectief terugbrengen, wil ze een inburgering-op-proef, een strenge loyaliteitsverklaring voor migranten, en een soort financiële waarborg, waarop men kan teruggrijpen op het moment dat er een sociale afhankelijkheid ontstaat of de terugkeer naar het thuisland zich opdringt (bron: Junge Freiheit, 10 december 2010).

Geen opmerkingen: