POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 29 december 2010

Is er nog iemand die het begrijpt: pensioen Vlaming stuk lager dan dat van Waal?

Een tweetal jaren geleden kopten verschillende Vlaamse kranten nog dat voor het eerst in de geschiedenis het gemiddelde wettelijke pensioenbedrag van de Vlaming niet meer lager lag dan dat van de Waal. “In 2007 lag het gemiddelde wettelijke pensioen van de Vlaamse werknemers en zelfstandigen 2 euro hoger dan het gemiddelde van hun Waalse tegenhangers. Dat is te berekenen uit de cijfers van het jaarverslag van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Tot dan was de verhouding altijd omgekeerd.

In 2007 bedroeg het gemiddelde in Vlaanderen uitbetaalde pensioen 1.071 euro per maand, in Wallonië 1.069 euro en in Brussel 1.048 euro. Een jaar voordien waren die cijfers: Vlaanderen 1.029 euro, Wallonië 1.032 en Brussel 1.016”.Lang heeft het allemaal niet geduurd. Een recente studie van dezelfde professor Berghman van de KULeuven (Het Laatste Nieuws, 29.12.2010) toont aan dat Vlamingen gemiddeld 8% minder pensioen krijgen dan Walen en Brusselaars. Met gemiddeld 1.006 euro krijgt een Vlaamse gepensioneerde 5,2% minder dan zijn Waalse en zelfs 8,2% minder dan zijn Brusselse collega. En: hij krijgt blijkbaar per maand gemiddeld 65 euro minder dan 2 jaar geleden!Toch stel ik vast dat de werkloosheid in Vlaanderen lager ligt dan in Franstalig België, dat er meer wordt bijgedragen aan de sociale zekerheid en dat het aantal niet betaalde belastingen of niet geïnde belastingen er een stuk lager ligt. De kwadratuur van de cirkel? Een deel van de verklaring zal allicht liggen in het feit dat Vlaanderen verhoudingsgewijs meer zelfstandigen kent, die een veel lager pensioenbedrag ontvangen. Maar een en ander klopt toch niet?

Geen opmerkingen: