POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 6 december 2010

Dit wordt niets, helemaal niets!

De woorden van filosoof Peter De Graeve (De Standaard, 28.11.2010) waren perfect van toepassing op de namiddagsessie van de commissie Bedrijfsleven op dinsdag 30 november: “Voor mij is de politieke vraag al een hele tijd: wat houden wij hier eigenlijk nog bijeen, wat bewaren, bewieroken en bewonderen wij?” Want hoewel de stemming geagendeerd stond van een eerder technisch wetsontwerp (ter uitvoering van een Europees verdrag inzake octrooirecht), bleek al snel dat Franstalige politici opnieuw geen duimbreed wilden toegeven aan gewettigde Vlaamse verzuchtingen.


Ik was in het verleden al een aantal keren tussengekomen betreffende de taalregeling van octrooiaanvragen en patenten. Ook nu weer had ik mijn zegje gedaan. Toen N-VA een amendement indiende waarbij op Europees vlak voorzien wordt dat de voorziene vertaalmachines de octrooien ook in het Nederlands moeten vertalen, was het hek helemaal van de dam. Alle Franstalige politici, alle aanwezige Franstalige politici, stemden tegen, ondanks pogingen van minister van Vereenvoudigen en Ondernemen Van Quickenborne om de Franstaligen over de streep te trekken. N-VA had zich trouwens al zeer inschikkelijk getoond en had één zin op vraag van de PS uit haar toelichting geschrapt. Het mocht niet baten. Het Franstalig afwijzingsfront bleef helemaal overeind.

Dit wordt een schitterende én bijzonder werkbare meerderheid, dat bleek ook in die materies die het nationale nieuws niet halen. PS leidde in de commissie Bedrijfsleven zonder enige gêne dit Franstalig afwijzingsfront. En: het amendement van N-VA was blijkbaar zéér goed afgetoetst met de Franstalige meerderheidspartijen!

Geen opmerkingen: