POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 26 augustus 2009

Voor actuele informatie over de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten: lees De Zes!

Er wordt ons wel eens verweten dat het Vlaams Belang – en bij uitbreiding de gehele radicale Vlaamse Beweging – de gevaren van het Franstalig imperialisme overdrijft. Het zouden ook maar mensen zijn, ze kennen dezelfde problemen als de Vlamingen in deze regio, en ze zouden vaker de moeite doen om onze taal te spreken en te respecteren. U kent de ‘peptalk’.

Zo’n 20 jaar geleden besloten enkele Vlaamsgezinden in en rond de Vlaamse Rand rond Brussel een voorlichtingsblad op te zetten, dat zich vooral zou focussen op de taaltoestand in de faciliteitengemeenten rond Brussel. De zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen – inclusief de Volksunie trouwens – hadden namelijk in een zoveelste communautaire ronde besloten in een 6-tal Vlaamse gemeenten rond Brussel aan de Franstaligen faciliteiten toe te kennen. Uitdovende faciliteiten, om de Franstaligen toe te laten zich aan te passen. We weten wat er gebeurd is: het uitdovend karakter werd onmiddellijk door de Franstaligen gecontesteerd, er kwamen steeds meer Franstalige inwijkelingen en ze pasten zich helemaal niet aan.

Er is meer! In een (recent) verkiezingspamflet van de Union des Francophones vragen de Franstaligen niet alleen de uitbreiding van de grenzen van het Brussels Gewest maar ook een uitbreiding van versterkte faciliteiten tot alle gemeenten van Vlaams-Brabant waar een minderheid van minstens 10% Franstaligen woont. In minstens 15 Vlaamse gemeenten dus. Aanpassen? Nooit van gehoord, dat is alleen bedoeld voor Vlaamse boerkes die zich in Wallonië vestigen. Uitdovend karakter van de faciliteiten? Integendeel, deze fijne dames en heren wensen steeds meer en steeds verder.

Het groepje Vlaamse vrienden zette een informatieblad op. De Zes, een tijdschrift dat op 30.000 exemplaren verschijnt en informatie geeft over de verfransing van de 6 faciliteitengemeenten en de Franstalige druk op de Vlaams Rand rond Brussel. In het recentste nummer bijvoorbeeld kan men een bijdrage lezen over de communicatietaal binnen gezinnen in de faciliteitengemeenten: beangstigend. In Wemmel bijvoorbeeld is de taal het Nederlands bij 23,2% van de gezinnen, Frans bij 56,8% en een andere taal bij 15,4%. In Drogenbos is de taal het Nederlands bij slechts 2,1% van de gezinnen en het Frans bij 70,2%! Wie nu nog denkt, dat er geen zware Franstalige druk op de Vlaamse Rand rond Brussel en op gans Vlaams-Brabant rust, weze hierbij uitgenodigd enkele exemplaren van het blad aandachtig te lezen.

Tijdens en voor de verkiezingen gaat de groep rond De Zes over tot massale verspreiding van het blad. In mei 2009 werden op die manier 240.000 exemplaren in de gemeenten van Halle-Vilvoorde verspreid. Met informatie voor Vlamingen en voor anderstaligen.

Wenst u op de hoogte te blijven van de toestand en de evolutie in Vlaams-Brabant, dan moet u zich op dit tijdschrift abonneren. Voor 3 euro verzekert u zich driemaandelijks van steeds actuele informatie en cijfermateriaal. Bijeengesprokkeld door mensen van ter plaatse. U kan ook een steunabonnement nemen en dan betaalt u 13 euro. Op het rekeningnummer: 436-6247391-68.