POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 25 augustus 2009

Laat Vlaanderen Brussel los?

Veel volk op de IJzerwake zondag laatstleden. Veel én schoon volk. Méér volk dan andere jaren, wat sommige media ook mogen beweren. Het was een bedevaart, die met stip zal aangeduid blijven in de ‘boekskes’. Een ‘speciale’ IJzerwake dus. De eerste zonder (oud voorzitter) Johan Vanslambrouck, de eerste met nieuwkomer Wim De Wit en zijn krachtige oproep aan alle Vlaamse politieke krachten om samen te spannen: “Als CD&V, N-VA, Vlaams Belang en LDD samen spannen, hebben ze de meerderheid in Vlaanderen”. Een nieuwkomer die met scherp cynisme de stelende eksters van Laken op de korrel nam: “Koning Albert, die de hebzucht van banken laakt, kocht een jacht van 4,6 miljoen euro”.
Een IJzerwake waar met overtuiging de idee werd gelanceerd om Vlaanderen en Nederland organisch te laten groeien naar een nieuwe Nederlandse economische ruimte.

Maar het zal allicht vooral de IJzerwake blijven van de toespraak van Frans Crols, waarin deze oud hoofdredacteur van het financiële weekblad Trends ronduit pleitte voor een Vlaanderen dat Brussel durft los te laten. Op die manier zou Vlaanderen niet meer gehinderd worden om zijn onafhankelijkheid uit te roepen. Brussel is een blok aan het been van Vlaanderen en de kosten van Brussel voor Vlaanderen zijn veel en veel groter dan de baten, aldus nog een gedreven Crols. “Brussel zijn we trouwens allang kwijt”.

Volgens de kranten aarzelt de radicale Vlaamse Beweging. Hoezo? We zouden niet eens mogen ‘aarzelen’ bij een zo belangrijk onderwerp, dames en heren van de pers? Natuurlijk aarzelen we, iedereen met enige interesse in de Vlaamse geschiedenis moet toch aarzelen, of niet? Brussel ligt geheel op Vlaamse grondgebied, is dus volledig omgeven door Vlaanderen. Brussel maakt historisch, economisch en politiek deel uit van Vlaanderen, zoveel is duidelijk. Als we Brussel opgeven, zal de Franstalige druk op het Vlaamse hinterland, op de Vlaamse Rand rond Brussel, enorm gaan toenemen. Brussel en Wallonië zullen er alles aan doen om de beruchte corridor vooralsnog te realiseren. U herinnert zich de politieke heisa inzake de corridor ter hoogte van Sint-Genesius-Rode. Voorzitter Bruno Valkeniers heeft hier in de pers duidelijk op geantwoord.

Toch ben ik van mening dat het goed is dat Frans Crols de aanzet tot deze discussie heeft gegeven. De discussie moest er ooit komen.’Brussel’ als probleem wordt Vlaams-nationalisten al jaren voor de voeten geworpen als (enige?) tegenwerping tegen Vlaamse onafhankelijkheid. Tezelfdertijd kan en mag niemand de ogen sluiten voor de realiteit in Brussel, met bepaalde gemeenten waar 90% van burgers Vlaamse noch Franstalige Brusselaars zijn, en waardoor Franstalige Brusselaars het ‘veilige’ Vlaamse hinterland opzoeken.

Een boordnodige discussie dus, die zowel strategische als politieke en principiële invalshoeken kent. Een gevaarlijke discussie wellicht evenzeer. Wie zei ook weer dat de IJzerwake een overbodige manifestatie was?