POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 17 augustus 2009

Tweede familiedag in Roeselare: een succes!

Het Vlaams Belang afdeling Roeselare kijkt met een heel tevreden gevoel terug op haar 2de familiedag, zondag laatstleden. 250 aanwezigen – meteen het absolute maximum dat de zaal aankon, zodat we voor volgend jaar toch eens moeten gaan uitkijken naar een grotere zaal. Mensen bijeen van 3 generaties. Lekker eten, goed georganiseerd zodat iedereen snel bediend werd.

Heel wat nationale en lokale mandatarissen. Onder de nationale mandatarissen wil ik speciaal de dames Pas en Bruyninckx vernoemen, en de heren Erik Tack, Francis Van den Eynde, Koen Bultinck, Yves Buysse. Vooral de aanwezigheid van voorzitter Bruno Valkeniers, die even van Antwerpen naar Roeselare was komen fietsen, werd erg op prijs gesteld. Antwerpen viert traditioneel op 15 augustus ‘moederkesdag’, zodat de agenda van voorzitter Valkeniers behoorlijk gevuld was. En dan toch tijd vrij maken om een ‘gat’ als Roeselare aan te doen: hoed af!

Met een degelijke ploeg medewerkers kan men onvoorstelbaar veel werk verzetten, dat is ook nu weer gebleken. Zonder Filip en Lut, Francky en dame, Kurt en dame, Norbert en Arlette, Brenda en Johan, Immanuel, Herman en Linda, Joost, Jean Claude, Rita en Bernard en ongetwijfeld nog enkele andere die ik vergeten ben, zonder hen was een dag als gisteren gewoon onmogelijk geweest. Drie dagen keihard werken, en vandaag alles opnieuw afbreken. Hier past een woord van bijzondere dank. En respect. Dank dus aan allen! De meeste dank zijn we dit jaar verschuldigd aan gemeenteraadslid Cyriel Ameye, die de zware taak op zijn schouders had genomen om het geheel te coördineren. Wat betekent dat àlle misere bij u passeert...Dank, Cyriel, dit feest werd een succes dankzij u!

Voor de afwezigen: spijtig dat u er niet bij kon zijn. Voor de late bellers: spijtig dat wij u moesten weigeren. Binnen enkele weken evalueren we dit feest en bekijken we alle opties, tot en met een grotere zaal.