POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 27 augustus 2009

Cortebeeck moet het mij maar eens komen uitleggen

In een Vrije Tribune in De Morgen (24.08.2009) heeft meester Lachaert het over het failliet van ons sociaal zekerheidssysteem en de reactie van ACV-baas Luc Cortebeeck hierop. De vakbondstopman – die dus mede de richting bepaalt van ons sociaal zekerheidssysteem – stelde onlangs namelijk voor om de devaluatie van de pensioenen tegen te gaan door de belastingen te verhogen en de fiscale aftrek van pensioensparen te verminderen.

Ik begrijp die mannen eigenlijk toch niet meer. Ons land heeft al de op twee na hoogste belastingdruk van de beschaafde wereld. De op twee na hoogste! Ruim de helft van hetgeen wij verdienen, verdwijnt in de zak van de staat. Daarnaast betalen wij als werkgever of als werknemer nog eens sociale zekerheidsbijdragen, onder andere om de sociale zekerheidsuitkeringen mee te betalen. Waar valt er dan nog geld te halen, mijnheer Cortebeeck? Wilt u dan de gehele Vlaamse middenklasse laten opschuiven richting armoede?

Ook meeste Lachaert vindt het van het goede teveel: “De voorbije twee jaar stegen de verwarmingskosten, hogere voedingsprijzen en inflatie in het algemeen. De werkende burgers worden nochtans in dit land murw geslagen met bijna de hoogste fiscale lasten op arbeid om een sociale zekerheid te vrijwaren die dus steeds minder efficiënt wordt”.

Ook het voorstel betreffende het pensioensparen bewijst de kortzichtigheid van Cortebeeck. Toen vroeger al bleek dat de overheid de pensioenen niet voldoende welvaartsvast zou kunnen maken, werd het pensioensparen als 2de pensioenpijler ingevoerd: de burgers zelf zouden – met een fiscale aanmoediging – een bijkomend pensioenpotje vullen. Is de heer Cortebeeck soms al vergeten dat de overheid al een eerste keer woordbreuk heeft gepleegd door de aftrek van de premies van het pensioensparen tegen de marginale interestvoet te verminderen naar een aftrek tegen de gemiddelde marginale interestvoet – waar de Belgische staat miljoenen Belgische frank in de eigen zak heeft gestoken? Wil de heer Cortebeeck nog een 2de woordbreuk organiseren, misschien?

Zou de vakbondstop de werkende bevolking misschien eerst eens willen uitleggen hoe het komt dat de op twee na hoogste fiscale druk, samen met de enorme sociale zekerheidsbijdragen van werkgevers en werknemers, er kunnen voor zorgen dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren? Hoe het komt bijvoorbeeld dat Nederland op dat vlak beter scoort, én het zuiniger aan doet? Hoe het komt dat Zweden erin slaagt om het onderwijs volledig gratis aan te bieden, terwijl in België ouders zich elk jaar suf piekeren hoe ze ook nu weer op tijd alle schoolfacturen zullen betalen. De mensen zijn het beu, mijnheer Cortebeeck, om steeds meer geld in de bodemloze Belgische putten te zien verdwijnen!