POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 1 juli 2011

Dagelijks 35 autodiefstallen in België

Dagelijks zijn er ruim 35 diefstallen van auto’s in België (geregistreerde diefstallen en geregistreerde pogingen) en ruim 200 diefstallen in auto’s: dat blijkt uit het antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD), op mijn schriftelijke vraag.
De cijfers betekenen een daling voor het ganse land over een periode van 6 jaar: een daling van 28% voor wat de geregistreerde diefstallen en poging tot diefstal van auto’s betreft, en een daling van 13% voor wat het aantal diefstallen en inbraken in auto’s betreft. Zo waren er in 2005 nog 17.940 geregistreerde autodiefstallen (en pogingen daartoe), in 2010 12.899.
Maar opmerkelijk zijn de verhoudingen tussen de gewesten op het vlak van diefstallen. Eerst wat de diefstallen van voertuigen betreft (en de geregistreerde pogingen): het aandeel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in 2006 21%, en in 2010 nog steeds 19%. het aandeel van het Waalse Gewest steeg van 49,5% in 2006 naar juist 50% van alle geregistreerde autodiefstallen. Het Vlaamse Gewest is bijzonder ondervertegenwoordigd met een aandeel van 29,5% in 2006 tot 31% in 2010.
Op het vlak van de diefstallen en inbraken in auto’s doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het opnieuw zeer slecht: in 2005 was het Brussels aandeel 32% in het totaal, in 2010 steeg het aandeel van de diefstal uit of aan de auto in Brussel naar 34%. Ook het Waalse aandeel ligt vrij hoog: zowel in 2005 als in 2010 rond 36%, terwijl het aandeel van de inbraken of diefstallen in voertuigen in het Vlaamse gewest slechts 30% bedraagt. Het Vlaamse Gewest is met andere woorden sterk ondervertegenwoordigd, waarbij voor het gemak nog eens wordt voorbijgegaan aan het feit dat er in absolute cijfers in het Vlaamse Gewest ook veel meer voertuigen rondrijden.
Opmerkelijk zijn tenslotte ook de verschillen tussen de arrondissementen. Zo telde men in 2010 in het ganse arrondissement Antwerpen (met verschillende politiezones) een totaal van 7.623 diefstallen in of uit de voertuigen, terwijl dat er in hetzelfde jaar, maar dan in het Brusselse arrondissement 26.336 zijn (bijna 4 keer zoveel dus).

Geen opmerkingen: