POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 12 juli 2011

Denemarken oefent zijn soevereiniteit weer iets meer uit...

Het Deense parlement, toch het hoogste soevereine orgaan van het Deense volk, heeft enkele weken geleden beslist om het plan van de Deense regering, om opnieuw permanente grenscontroles uit te voeren, te steunen. Multicul-lobby’s en de onvoorwaardelijke ‘believers’ in het ongebreidelde vrije-markt-denken trokken onmiddellijk ten strijde tegen deze ‘onmenselijke maatregelen’.
Het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten: het hoge woord is eruit. Eén van de heiligste principes van de moderne, Westerse democratie, de hoeksteen van de moderne, liberale gedachte, en het axioma waarop de Europese Unie gebouwd is. Op het eerste gezicht een mooi en menselijk principe, maar dat tezelfdertijd aan alle kanten mangelt.
Zoals elk liberaal principe natuurlijk aan alle kanten mangelt. Hoe kan je de werkelijkheid vatten, als je alleen rekening houdt met “mensen”, met “individuen”. Het klassieke liberale denken gaat uit van individuen en daarboven de mensenmaatschappij. Liberalen gaan ervan uit dat gemeenschappen, volksgemeenschappen, etnische groepen, enzovoort, eigenlijk niet bestaan, want dat de plaats waar individuen terecht komen, louter toeval is.
Wat natuurlijk complete nonsens is. Net het eigenlijk compleet absurd is dat het juist door het vrij verkeer van personen, goederen en diensten is dat bijvoorbeeld massa’s zigeuners België binnenkomen, terwijl ze door toepassing van het vrij verkeer van personen, goederen en diensten NIET kunnen worden uitgezet, bijvoorbeeld na criminele activiteiten. Denemarken heeft heel goed de absurde tegenspraken ervaren en reageert er als een gezonde huisvader op: bescherm het eigen huis!
Net zoals het vrij verkeer de bouwsteen is van de moderne, liberale Westerse maatschappij, zou ze evengoed wel eens de grafsteen van diezelfde Westerse maatschappij kunnen zijn, als we niet oppassen.

Geen opmerkingen: