POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 14 juli 2011

Immigratie levert economisch gezien niets op - zegt Nederlandse professor

Ja, er is wel degelijk iets veranderd in Nederland. Vroeger kon je er zowat alle heilige huisjes neerhalen, als het maar allemaal braaf (links-burgerlijk) politiek correct bleef. Waar is de tijd dat de politicus Janmaat bijna gevierendeeld werd omwille van zijn migratiekritische houding. Er kwam (bijna) geen woord van protest toen linkse amokmakers het hotel in Kedichem waar Janmaat zijn congres hield, in brand staken. Er kwam geen woord van protest toen zijn secretaresse in de brand haar been verloor.
Sindsdien is er inderdaad veel veranderd. Zo zei een Nederlandse professor tijdens zijn afscheidscollege economie van de Universiteit van Amsterdam dat Nederland vol is, en immigratie een slecht idee is. “De politici hebben jarenlang gelogen over de immigratie, en de economen hebben laf gezwegen”. Vergeleken met de VS, een typisch migratieland, nam Nederland de afgelopen jaren veel meer migranten op, aldus professor Hartog: “In 2010 kregen in de VS 1 miljoen immigranten een permanente verblijfsvergunning, 3/10de procent van de bevolkingsomvang. In Nederland ontvingen we in 2009 146.000 immigranten, 9/10de procent van de bevolkingsomvang, drie keer zoveel als een traditioneel bolwerk van immigratie”.
De professor heeft het niet tegen individuen, en hij begrijpt heel goed dat sommige mensen echt wel weg moeten. Maar “de immigratie levert economisch – en op andere terreinen is het niet beter – zo weinig op dat de ellende die we danken aan de overbevolking er niet door wordt opgeheven”. Professor Hartog gaf er zijn collega’s economen van langs: zij wisten het namelijk allemaal wel. De politici zijn – in zijn ogen – nog een stukje erger: “Zo los je dus in de politiek een inconsistentie op: decennia lang glashard liegen”.
Een van de professoren die als gastspreker optrad, was professor Teulings, die zich in een eerder gepubliceerd essay ook al zorgen had gemaakt over de problematische relatie tussen de verzorgingsstaat en de immigratie. Professor Teulings is sterk gelieerd aan de sociaal-democratische PvdA, waar je – net als bij de SP.A bij ons natuurlijk – nochtans heel weinig protest hoort tegen het ondergraven door de migratie van onze verzorgingsstaat. Volgens Nederlandse politieke commentatoren is het onbegrijpelijk dat er bij linkse mensen zo weinig verzet bestaat tegen ongebreidelde immigratie, want die ondergraaft het sociaal-democratisch welvaartsmodel. Kapitalistische werkgevers worden door migratie alleen rijker, en de arbeiders alleen maar armer.
Ja, er is inderdaad héél wat veranderd. Niet alleen in Nederland trouwens!

Geen opmerkingen: