POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 5 juli 2011

Belgische alleenstaande belastingbetaler onbetwiste kampioen in belastingen betalen!

De studie Taxing Wages becijfert jaarlijks de fiscale druk op arbeid en de belastingwig tussen de totale loonkost en het nettoloon voor een werknemer in de 34 OESO-landen. De Studiedienst van het Vlaams Belang publiceert in haar recentste tweemaandelijkse Nieuwsbrief (*) de resultaten van dit onderzoek.
“De Belgische alleenstaande belastingbetaler – het maakt niet uit of hij een laag, gemiddeld of hoog loon heeft – is de onbetwiste kampioen in het betalen van belastingen. Alleenstaanden met een gemiddeld loon – in 2010 was dit bruto 41.407 euro – houden aan het einde van de rit nog geen 45% over van wat ze kosten aan de werkgever. Voor de hoge inkomens is dit nog geen 40%. “
Verder: “Gehuwde tweeverdieners zijn fiscaal eveneens het slechtst af in België. Afhankelijk van de hoogte van de inkomens ligt de belastingdruk voor een gehuwd koppel met 2 kinderen tussen de 41 en 48%. Een koppel met een gemiddeld en laag inkomen zonder kinderen staat 47,7% af aan de staat, eveneens goed voor een eerste plaats in de OESO. Een Belgische alleenstaande met twee kinderen en een laag loon heeft een nettoloon dat goed 65% is van zijn brutobedrag”.
Wil u de concrete cijfers zien? Wil u het verslag van de Studiedienst lezen? Dan vraagt u toch het recentste nummer van Financieel-Economische Commentaren op, het nummer 3 (maand juni) van de 9de jaargang. Helemaal gratis! Bij het Vlaams Belang bent u met andere woorden een stuk beter af dan in het “belastingparadijs België”!
(*) fec@vlaamsbelang.org of Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Geen opmerkingen: