POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 juli 2011

Waarom wij ons onthielden bij de stemming over wetsvoorstel technologische ramp

Zopas las ik op de webstek van de krant Het Laatste Nieuws dat het wetsvoorstel technologische ramp (van collega Marghem MR) door de voltallige Kamer is goedgekeurd, met uitzondering van het Vlaams Belang dat zich als enige onthield.
Waarom ons onthouden bij een wetsvoorstel waar overduidelijk iedereen baat heeft? Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats. In mijn tussenkomst heb ik onder andere het volgende gezegd: “Ten gronde kan onze partij de bekommernissen van de indieners van het voorstel en de uitwerking in het wetsvoorstel alleen maar goedkeuren. U zult zich de eerste commissievergadering herinneren, waarop uw voorstel werd toegelicht. De bedoeling hebben wij toegejuicht: slachtoffers van zware technologische rampen binnen een korte termijn vergoeden, en die vergoeding los koppelen van het vastleggen van de aansprakelijkheid voor het ongeval. Want dit vastleggen van de juiste aansprakelijkheid neemt meestal jaren in beslag en in het verleden werden de slachtoffers al te gemakkelijk een tweede keer slachtoffer en bleven zij in de kou staan.
Neen, onze fractie kon zich vinden in uw voorstel en heeft daarom constructief meegewerkt in de commissievergadering. We hebben amendementen ingediend, waarin wij bijvoorbeeld geprobeerd hebben de definities te verfijnen en de voorgestelde werking van het comité dat zich met de schaderegeling zou moeten bezighouden, te verbeteren. Naar onze stem werd geluisterd.
Dit technisch wetsvoorstel, mevrouw Marghem, had de unanieme goedkeuring van alle politieke fracties kunnen krijgen, als tenminste bepaalde politieke fracties het niet nodig hadden gevonden het Vlaams Belang te weigeren bij de ondertekenaars van het voorstel. Omdat bepaalde politieke fracties het nodig vonden in dit puur technisch wetsvoorstel – dat op geen enkele manier een ideologische keuze inhield – de cordon sanitaire te hanteren tegen onze partij, vinden wij dat we niet anders kunnen dat een duidelijk signaal te geven. Wij staan volledig achter de inhoud van uw wetsvoorstel, collega Marghem. Maar de manier waarop onze fractie uit het ondertekenen van het voorstel werd gehouden, kunnen we niet aanvaarden.”
Geen enkele journalist is achteraf uitleg komen vragen…

Geen opmerkingen: