POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 13 juli 2011

Extreem-rechts en "toch" voor een proper milieu?

U kent de ongeschreven clichés die in onze gemediatiseerde wereld opgeld maken: hoe linkser, hoe milieuvriendelijker men is, hoe rechtser, hoe meer de vervuiling toeneemt. Conservatieve politieke krachten worden in se gelijk geschakeld met vervuilers, terwijl – zoals een publicist als Mark Grammens al enkele keren terecht opmerkte – het juist in een conservatieve denktrend past om zeer zorgzaam om te springen met het milieu, want het is in een gezond en proper leefmilieu dat de mens op een veilige en gezonde manier leeft en zich ontwikkelt.
Neen, de door links geïnfiltreerde media zien het anders, en dus proberen ze langs alle mogelijke kanten ons hiervan te overtuigen. Aan ons, Vlaams Belangers, om de mensen van het tegendeel te bewijzen! Gelukkig staan we hierin niet alleen. In een interview ontwikkelde de vice-voorzitter van de Oostenrijkse Vrijheidspartij, Norbert Hofer, een aantal uitgesproken ecologische programmapunten, waar ik mij eigenlijk volledig kan in vinden. En u?
Op de vraag hoe Hofer, gelet op de kernramp in Fukushima, als sociale volkspartij gereageerd heeft, antwoordde de jonge ondervoorzitter: “Reeds lang voor de groenen zichzelf ontdekt hebben, en sinds die dag tegen alles ten strijde trekken, wat onze maatschappij heeft opgebouwd, was de FPOe (Freiheitliche Partei Oesterreichs) altijd al de partij van de “hernieuwbare energie” (…) Sinds enkele decennia is Oostenrijk op het vlak van energie zeer afhankelijk geworden van buitenlandse machten. Olie, gas en uranium zijn in Oostenrijk niet voorhanden, en dus geen geëigende energiedragers voor dit land”.
Hoe moet het dan wel, heer Hofer?
“Windenergie vraagt een verstandige planning van de ruimte. Windenergieparken zijn in bepaalde gebieden van Oostenrijk – niet veel, maar toch enige – zeker mogelijk. Anders dan de groenen zijn wij voor het gebruik van waterkrachtcentrales. Zonder die kan Oostenrijk onmogelijk energie-onafhankelijk worden. Door een verstandige mix van waterkracht, windenergie, biomassa, geothermie, zonne-energie en fotovoltaïsche energie en een thermisch tegenoffensief kan en moet Oostenrijk op energievlak onafhankelijk worden”.
Wat de FPOe kan, kan het Vlaams Belang ook. Wat Oostenrijk kan, kan Vlaanderen, kunnen Nederland en Vlaanderen ook.

1 opmerking:

P. Vercruijsse - Torhout zei

Peter,
plezant om ook eens eens ecologisch pleidooi te lezen op een 'rechtse' webstek. Dat ecologie en rechts een synoniem is, is al verschillende keren aangetoond door Guy De Martelaere in Gwenved. Ik ben er alvast van overtuigd dat het ecologische aspect een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn voor de 'rechtse' partijen, die hen zeker ook geen windeieren zou opleveren...
Want een ecologische omgeving willen we toch allemaal voor onze kinderen in ons Vlaanderen, niet?

Gegroet.