POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 20 juni 2011

Ook taboe inzake ‘Fort Europa’ is aan het vallen…

Eerst het taboe over de multiculturele samenleving en vooral het mislukken ervan, en nu stilaan ook het taboe inzake het begrip ‘Fort Europa’: stilaan zijn alle axioma’s van een bepaalde linkerzijde aan het sneuvelen. Want Europa was het land van de onbegrensde mogelijkheden, Europa was altijd al een continent van migraties geweest en – vooral – het zou fout zijn mocht Europa zich opsluiten in zijn eigen, egoïstische gelijk, en zijn eigen sociale zekerheid en andere verworvenheden weigeren aan de rest van de wereld. U kent het soort argumenten dat het goed deed in de jaren 80-90 van de vorige eeuw.
Een en ander is aan het veranderen. Is het door de nasleep van de economische en financiële crisis? Is het door het doorprikken van de zoveelste illusie in de Arabische wereld? Feit is in elk geval dat enkele scherpe pennen in Nederland door hebben dat het in de zogenaamde Arabische lente niet in de eerste plaats gaat om democratie ‘op zijn Europees’. Zo schrijft Sylvain Ephimenco in Trouw (11.06.2011): “Wat aanvankelijk werd gezien als een legitieme behoefte aan meer democratie bij onderdrukte volkeren, is nu in een ander perspectief komen te staan. Instabiliteit, economische achteruitgang, opkomst van extremisme en burgeroorlogen hebben het oorspronkelijke beeld bijgesteld. Jemen is nu het nieuwe munitiedepot dat op ontploffen staat. Gisteren in Trouw stelde Rob de Wijk vast dat vooral uitzichtloosheid van de jeugd (43 procent van de bevolking onder de 14 jaar), werkloosheid en armoede het recept zijn voor een ramp.
Maar de oorsprong van die ramp moet in bijna al zijn facetten aan de demografie van het land worden gelieerd. In 1950 telde Jemen ruim 4 miljoen inwoners. Nu zijn er meer dan 24 miljoen.
Volgens een recente studie van de Verenigde Naties die nieuwe prognoses publiceerden, zou bij ongewijzigde groei de bevolking van Jemen de 100 miljoen naderen aan het einde van deze eeuw. Volgens filosoof Herman Philipse, vorige week in NRC Handelsblad, zal dit nooit gebeuren omdat het land amper voedsel produceert en nu al door een groot watertekort wordt geteisterd: 'Hongersnood en burgeroorlogen om voedsel zijn dus onvermijdelijk, tenzij de bevolking grotendeels naar elders emigreert.'
De emigratiekaart kan alleen worden gespeeld als er genoeg ontvangende landen bereid zijn om een ware volksverhuizing te ondergaan. Het lijkt uitgesloten dat Europa zijn poorten wijd open zal zetten voor miljoenen migranten uit het arme Afrikaanse continent. Want het gaat niet alleen om landen als Jemen maar ook om heel Afrika. Volgens de VN zal de Afrikaanse bevolking van de huidige 1 miljard in minder dan 90 jaar naar 3,6 miljard uitgroeien”.
De commentator besluit met de boodschap dat ongebreidelde immigratie niets oplost, maar slechts grotere problemen veroorzaakt: het wegvallen van de cohesie in Europese steden, ernstige etnische spanningen en wellicht hier ook burgeroorlogen. “Een suïcidaal alternatief”.

Geen opmerkingen: