POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 27 juni 2011

Nederlandse regering zwaait multiculturele samenleving uit

Uit berichten in de Nederlandse (en ondertussen ook in de Vlaamse) pers blijkt dat de Nederlandse regering meer en meer afstand lijkt te nemen van de multiculturele samenleving. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer om de koerswijziging duidelijk te maken. "Een koerswijziging in die zin dat we zeggen dat het niet primair een verantwoordelijkheid van de overheid is om ervoor te zorgen dat ze inburgeren", schrijft Donner. "Nee, het is een verantwoordelijkheid van mensen zelf om hier ook in te burgeren."
Om te vermijden dat mensen naast elkaar gaan leven, moeten migranten zich wel inburgeren. De subsidies voor de inburgering van bepaalde groepen migranten worden stopgezet en gedwongen huwelijken worden strafbaar. Bovendien komt er bij onze noorderburen een verbod op gezichtsbedekkende kledij zoals de boerka.
Donner streeft naar "een Nederland dat weliswaar verandert door de komst van mensen uit het buitenland, maar nog wel herkenbaar is als het Nederland uit het verleden en het Nederland dat wij willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen".
De multiculturele lobby zal ongetwijfeld geschokt reageren. Het ganse multiculturele lobbywerk komt sowieso op de helling te staan. Het beleid laten meebepalen door een identitaire partijen kan wel degelijk voor een omslag zorgen, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Italië. Wanneer volgt België, waar een Vlaamse demografische meerderheid allang vragende partij is voor een ommekeer?

Geen opmerkingen: