POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 3 juni 2011

Banken voor 74 miljard euro vorderingen op PIGS-landen

Terwijl de verschillende overheden miljarden euro’s in de Belgische banken gepompt hebben – en nog zullen moeten pompen, als we het Dexiaverhaal goed hebben gevolgd – wordt soms wel eens vergeten dat dezelfde banken ook nog voor miljarden euro’s vorderingen in het buitenland open hebben staan. Leningen die zij, door het particulier en bedrijfsgeld dat hen werd bezorgd, hebben toegestaan en die moeten worden terugbetaald.
Ook in de zogenaamde PIGS-landen (Portugal, Italië, Griekenland en Spanje) is dat zo. Op mijn schriftelijke vraag naar de evolutie van het aantal vorderingen van Belgische banken op de terugbetaling van leningen aan de PIGS-landen, gaf minister van Financiën, Didier Reynders (MR) cijfergegevens vrij, waaruit blijkt dat er weliswaar een sterke afbouw van de openstaande schuld merkbaar is tussen 2005 en 2010, maar wordt eveneens duidelijk dat er op 30.09.2010 nog zo’n 74 miljard euro open stond.
De totale risico’s van de Belgische financiële sector op Italië bedroeg eind 2005 nog 69 miljard euro om te dalen op een totaal van 29 miljard euro. In Griekenland hebben onze banken nog voor ongeveer 4 miljard euro open staan, in Spanje nog 33 miljard euro en in Portugal nog 8,1 miljard euro. De uitstaande vorderingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk liggen hoger, maar de terugbetalingscapaciteit in die landen staan dan ook niet onder druk.

Geen opmerkingen: