POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 januari 2011

Wij ZIJN het OCMW van de ganse wereld

U vindt dat ik overdrijf? Nochtans schuiven de grootstedelijke problemen, die vooral te maken hebben met asiel en migratie, steeds verder op in de richting van de kleinere steden, de Vlaamse centrumsteden. In De Standaard (04.01.2011) kon u gisteren bijvoorbeeld vernemen dat “het OCMW van Oostende een strenger asiel- en migratiebeleid vraagt”.
Reden van deze tussenkomst van de OCMW-voorzitter (hij is niet aan zijn proefstuk toe)? Het aantal vreemdelingen in de badstad is zodanig toegenomen, dat er een meeruitgave van 1 miljoen euro per jaar wordt voorzien. Te betalen door de modale Oostendse inwoner, die al belastingen, taksen, btw, enzovoort betaalt.Zegt die OCMW-voorzitter – voor alle duidelijkheid: géén Vlaams Belanger, maar een SP.a’er - : “Er is sociologisch, maatschappelijk en financieel onvoldoende draagvlak om deze situatie aan te houden”.Van de 1.113 cliënten bij het OCMW zijn er 510 burgers van dit land en 603 niet-Belgen. Dat komt er dus van, als je alle poorten open laat. Dit komt ervan als je een asielprocedure hebt die ongewoon lang aansleept. Dit komt ervan als je elke illegaliteit van afgewezen asielzoekers steeds weer beloont met een massale regularisatie. Dit komt ervan als je asielzoekers die je niet meer kan huisvesten, nog eens beloont met een nettodaginkomst van 500 euro, zogezegd omdat je wettelijk daartoe verplicht bent. Jazeker, wij ZIJN wel degelijk het OCMW van de ganse wereld geworden. De verantwoordelijkheid van alle burgerlijke Vlaamse en Belgische partijen in deze is dan ook verpletterend.De gewone modale Vlamingen betalen het gelag. Met twee, want één kostwinnaar is sinds lange jaren gewoon onvoldoende om de eindjes aan elkaar te knopen.

Geen opmerkingen: