POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 12 januari 2011

Franstalige missen en Vlaams Belang = één strijd?

De radicale Vlaamse Beweging, met op kop het Vlaams Belang, krijgt er soms vreemdsoortige bondgenoten bij. In Het Laatste Nieuws verklaren een aantal Franstalige kandidaat-missen België misnoegd: “Vlaanderen en Wallonië hebben niets meer met elkaar te maken. België moet splitsen” (10.01.2011).
Reden van dit separatistisch geweld in het zuiden van het land? Misnoegdheid bij de Franstalige kandidates. Volgens hen was de verkiezing één grote, doorgestoken kaart van de Vlamingen. Het bewijs hiervan menen de Franstalige schonen te vinden in het feit dat “vier van de vijf finalisten Vlaamse meisjes zijn”. Dit kan toch niet, is de ‘terechte’ protestactie van de miss-kandidates, die daarom weigerden op het podium van Miss België te staan. De Franstalige kandidates trokken de stekker eruit.Franstalig België is gewoon met weinig inspanningen met het gros van de prijzen te gaan lopen. Toen België nog Franstalig was, kon het natuurlijk niet anders of Franstaligen hadden een natuurlijk voordeel. Maar Vlamingen stellen dat in een federaal land als België tweetaligheid een conditio sine qua non is voor een finaleplaats, en gelijk hebben ze natuurlijk. Geen enkele Franstalige kandidate was in staat enkele treffelijke zinnen Nederlands te spreken zonder fouten. Geen énkele – met uitzondering van een allochtone, Brusselse kandidate dus. Zonder die bepaalde federale loyaliteit – en de Franstaligen zijn blijkbaar niet zinnens die federale loyaliteit aan de dag te leggen – kan je het land ook op dit vlak beter splitsen.Zelfs een ‘communautair zeer neutrale’ wedstrijd als miss België is in communautair onrustig water terechtgekomen. Is er eigenlijk nog een andere oplossing denkbaar dan splitsing van het land?

Geen opmerkingen: