POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 2 januari 2008

Onze uitkeringen zijn inderdaad véél te laag.

Eén van de redenen waarom de sociale zekerheid toenemend onder druk komt te staan, en waarom mensen zich gaandeweg meer vragen beginnen te stellen, is niet het feit op zich van een goed uitgebouwde en ruim toegeruste sociale zekerheid en het feit dat onze burgers hiervoor diep, ja, zéér diep in de geldbeugel moeten tasten. Neen, de mensen zijn bereid om forse sociale zekerheidsbijdragen te betalen, als daar van staatswege iets tegenover staat tenminste. Het is op het niveau van de uitkeringen van de Belgische staat dat het schoentje knelt: steeds meer mensen vinden de uitkeringen totaal onvoldoende.

Neem nu de pensioenen bijvoorbeeld: Een OESO-analyse had in het verleden al duidelijk aangetoond dat de Belgische pensioenen tot de allerlaagste van de ganse Europese Unie behoren…ondanks onze forse bijdragen. In De Standaard (15.12.2007) kan men daarenboven lezen dat uit een officiële publicatie van de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat het gemiddelde Vlaamse pensioen (alle stelsels samen) nog 83 euro per maand lager ligt dan het gemiddelde Brusselse en 53 euro lager dan het Waalse pensioen.

Dit is toch niet meer ernstig! Niet enkel ligt de werkgelegenheidsgraad hier veel hoger (dragen de mensen dus ook meer af voor de sociale zekerheid), de Vlamingen werken ook langer dan de Franstaligen (en dragen dus langer af), maar en plus krijgen onze gepensioneerden ook nog eens minder belastingen. Dat gecombineerd met de forse sociale zekerheidsbijdragen en de forse belastingdruk…

Men zou de situatie eigenlijk kunnen vergelijken met die van de Scandinavische landen: nergens ter wereld, met uitzondering van de Scandinavische landen dan, betalen de mensen meer belastingen. Maar in tegenstelling tot juist deze Scandinavische landen krijgen de Belgische burgers zo weinig van de staat terug, dat het hier soms wel een tweede of derdewereldland lijkt.

De hamvraag is natuurlijk, waarom we dan zoveel sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de zeer ingewikkelde en inefficiënte federale staatsstructuur en met de verschillende sociale noden in Vlaanderen en Wallonië. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Geen opmerkingen: